Welcome to the WoMan website!

                  

                    Management of Bartholin gland cyst and abscess:

                              Word catheter or marsupialization

                        

Resultaten

De resultaten van de WOMAN studie zijn bekend.
Behandeling van een Bartholinisch abces of cyste met Word catheter of marsupialisatie geeft een vergelijkbaar recidief percentage 1 jaar na behandeling.
De resultaten zijn gepubliceerd in BJOG.

Zie: hier


 

Achtergrond
Een cyste of abces van de klier van bartholin is een veel voorkomend probleem bij vrouwen in de fertiele leeftijd. Deze aandoening veroorzaakt hoofdzakelijk pijn en beperkt de dagelijkse activiteit. Verschillende behandelingen worden gebruikt om dit probleem op te lossen.

Het doel van al deze behandelingen is om de cyste of het abces te openen zodat het kan draineren. Er wordt een blijvende opening gecreeerd zodat de kans kleiner is dat de cyste of het abces recidiveert.

In Nederland wordt meestal een marsupialisatie of het plaatsen van een Word catheter toegepast. Het is tot op heden echter nog onduidelijk wat de minste kans geeft op een recidief en de meeste tevredenheid van de patient.


Doel
Deze studie onderzoekt of er een verschil is tussen de twee behandelingen: marsupialisatie of plaatsen van een Word catheter in het voorkomen van een recidief, kosten effectiviteit en patient tevredenheid.


Studie opzet
Multicenter gerandomiseerde klinische trial.


Populatie
Vrouwen met een cyste of abces van de klier van bartholin, waarbij behandeling nodig is.


Interventie
Patienten worden gerandomiseerd tussen beide behandelingen: Marsupialisatie of Word catheter.


Uitkomst
De primaire uitkomstmaat is recidief van een cyste of abces binnen één jaar. Ook zal gekeken worden naar de patient tevredenheid middels vragenlijsten vooral met aandacht voor de pijn.


Projectleider
Prof. dr. B.W.J. Mol, AMC, Amsterdam


Studie coordinator
Drs. J.A. Kroese, Deventer Ziekenhuis


Studiegroep
Dr. J.P. Roovers, AMC, Amsterdam
Dr. N. Reesink, UMCG, Groningen
Dr. L.P. Morssink, MCL, Leeuwarden


Contact
J.A. Kroese 
Universitair medisch centrum Groningen
Afdeling L3VA
Postbus 299
9700 CA Groningen
06-48944193
email: woman@studies-obsgyn.nl


Trial registratie nummer
MEC AMC 09-318 / NTR 2305