logo

Welkom op de website van de SUGAR-DIP studie

Oral medication strategy versus insulin for diabetes in pregnancy


METC: 16-523 ABR: 57195.041.16Orale antidiabetica voor de behandeling van diabetes gravidarum

Het aantal zwangerschappen dat gecompliceerd wordt door zwangerschapsdiabetes (GDM) stijgt snel. Momenteel betreft dit ongeveer 5% van alle zwangerschappen in Nederland. Dat zijn 13.000 vrouwen per jaar. Vrouwen met GDM hebben significant vaker complicaties zoals een kind met een hoog geboortegewicht, een hoger risico op een keizersnede en andere problemen bij de bevalling. PatiŽnten bij wie GDM is vastgesteld, worden in eerste instantie behandeld met een dieet om de bloedsuiker te reguleren. Bij onvoldoende effect worden bloedsuikerverlagende medicijnen gebruikt.


Insuline is in Nederland de eerste keus behandeling. Toediening van insuline-injecties en de daarbij horende veelvuldige bloedsuiker controles vormen een aanzienlijke belasting voor patiŽnten. Tevens vereist het intensieve begeleiding van de behandelaar. Metformine en glibenclamide zijn bloedsuikerverlagende medicijnen in tabletvorm. Beiden zijn separaat onderzocht en worden veilig en effectief geacht voor de behandeling van GDM. Een primaire behandelstrategie gebruikmakend van metformine en glibenclamide lijkt een gewenste strategie voor GDM behandeling, maar een vergelijkend onderzoek met de huidige standaardbehandeling met insuline ontbreekt.


Met de SUGARDIP studie vergelijken we in een gerandomiseerde trial de effectiviteit en veiligheid van orale antidiabetica in een twee-staps methode: start met metformine en bij onvoldoende effect toevoegen van glibenclamide, versus de standaardbehandeling met insuline voor de behandeling GDM.


Contact: sugardip@studies-obsgyn.nl