Informatie voor patiŽnten 

SIMPLE III studie

Onderzoek naar de beste timing van een keizersnede bij niet vorderen van de ontsluiting bij vrouwen die bevallen van hun eerste kind.
Waarom dit onderzoek?
In Nederland worden jaarlijks de meeste keizersneden gedaan in de groep vrouwen die bevalt van hun eerste kindje. Eťn van de meest voorkomende redenen om een keizersnede te verrichten in deze groep vrouwen is als tijdens de bevalling de ontsluiting erg traag verloopt of soms zelfs helemaal niet meer vooruitgaat. Dit komt bij ongeveer 11% van de vrouwen voor, waarbij in 45% van de gevallen uiteindelijk een keizersnede verricht wordt. Dit zijn in Nederland ongeveer 6400 keizersneden per jaar. In 2010 is in Amerika een groot onderzoek verricht, waarin bij 27.000 vrouwen die bevielen van hun eerste kindje gekeken is hoelang de bevalling duurde. Hieruit blijkt dat een vaginale bevalling in de meeste gevallen langer duurde dan voorheen altijd gedacht werd. Het kan dus zo zijn dat we momenteel in het geval van niet vorderen van de ontsluiting te vroeg een keizersnede verrichten dan absoluut noodzakelijk.

Een keizersnede zonder goede medische reden geeft meer kans op problemen, een langer herstel en hogere kosten, zonder dat de uitkomsten beter zijn. Ook ineen volgende zwangerschap kan een keizersnede in de eerste zwangerschap risicoís met zich meebrengen. Deze risicoís zijn onder andere de kans op het scheuren van het litteken in de baarmoeder, waardoor deze vrouwen altijd in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog moeten bevallen. Ook bestaat er een verhoogd kans op een voorliggende en/of ingegroeide placenta met hiermee gepaard gaande meer bloedverlies. De tweede grootste groep van vrouwen die een keizersnede krijgt betreft dan ook de groep met vrouwen die in de eerste zwangerschap een keizersnede gehad hebben. Het voorkomen van een keizersnede inde eerste zwangerschap, zorgt dan ook voor een afname van het aantal keizersneden in een volgende zwangerschap met ten minste 50%. 

Het onderzoek
In deze studie wordt er vergeleken tussen het verrichten van een keizersnede voor niet vorderen van de ontsluiting zoals we dit op dit moment doen en langer afwachten. Op het moment dat er in de huidige zorg besloten zou worden om een keizersnede te verrichten wordt bij deelname aan de studie geloot tussen het verrichten van de keizersnede of langer afwachten. Door langer af te wachten bestaat er mogelijk een hogere kans op alsnog een vaginale bevalling met als bijbehorende voordelen een relatief vlot herstel, snel ontslag uit het ziekenhuis, minder risico op operatieschade en trombose en minder risicoís ineen eventuele volgende zwangerschap. Echter, het kan zo zijn dat langer afwachten misschien ook leidt tot extra problemen, zoals meer bloedverlies tijdens de bevalling, een grotere kans op infectie, verslechtering van de conditie van de baby, inscheuren of een moeizame geboorte van de baby.

Doel van het onderzoek
In de SIMPLE III studie wordt gekeken naar het effect van langer afwachten op de uitkomsten van zowel moeder als kind en de manier van bevallen. Ook de patiŽnttevredenheid en eventuele voorkeuren worden onderzocht in de studie. Tenslotte zullen ook de gezondheidszorg kosten worden berekend.