DocumentsStudiedocumenten

Protocol
C1. Protocol SIMPLE III versie 4.0 d.d. 12-05-2016


Onderzoeksverklaring
SIMPLE III Onderzoeksverklaring


Kerndocument
SIMPLE III Kerndocument versie 1.0


METC- ABR formulier en toestemming
SIMPLE III Goedkeuring METC
B1. ABR formulier versie 6 dd 08-06-2016


Lokale goedkeuring
Lokale goedkeuring MUMC+
Lokale goedkeuring Isala


PatiŽntinformatie
E1. PIF SIMPLE III versie 4 d.d. 21-04-2016
PIF versie 4.0 word bestand


Case Report Form
CRF


DSMB - monitoring
K5. DSMB Charter SIMPLE III versie 4 12-05-2016
SIMPLE III Site specifieke monitoringplan

SAE meldformulier SIMPLE III
SAE werkinstructies SIMPLE III


Hulpmiddelen
SIMPLE III Zakkaartje
SIMPLE III werkafspraken voor in de kliniek


Formulieren
SIMPLE III Partogram versie 1 d.d. 29-10-2015

Overige documenten
CV Onafhankelijk deskundige Dr. R. van Golde
Verzekerings verklaring CNA insurance Company


Presentaties
SIMPLE III Opstartpresentatie 15-09-2016
SIMPLE III Opstartpresentatie 17-03-2016
SIMPLE III Pitch 09-12-2015