PROBAAT-S


Prostaglandin or Balloon for induction of labour in women with at least one previous caesarean section


Welkom op de PROBAAT-S pagina

 

 

18 november 2013 Wijziging declaratieformulier

Momenteel wordt druk gewerkt aan het oplossen van descrepancies in de ingevulde CRFs.

In de laatste bestuursvergadering van het consortium is besloten de inclusievergoeding terug te brengen van 50 naar 25 euro per CRF. Het aangepaste declaratieformulier is te vinden onder 'documenten' op deze website. Gaarne deze gebruiken bij declaratie van de vergoeding via uw clustercoordinator.

5 november 2013 STOP invoer nieuwe CRF's

Dankzij alle inspanningen zijn er veel CRF's ingevoerd voor de Probaat-S, hartelijk dank!

Het is vanaf nu niet meer de bedoeling dat er nog nieuwe CRFs aangemaakt worden, dus: als er nog begonnen moet worden aan de invoer van een patiënte voor een nummer dat al is aangemaakt hoeft dat niet meer, liever niet zelfs. Heb je hier vragen over? Stuur aub even een emailtje. 

Wel heel graag zo doorgaan met het controleren van discrepanties in de CRFs die al ingevoerd zijn! 


7 -maa-2013 Discrepanties

Voor de meeste ziekenhuizen staan nog een hoop discrepanties open. Het is handig om de e-learning "Discrepancy Management" te volgen via de link links boven in het scherm. Zo kom je erachter hoe je erachter komt wat er precies bedoeld wordt, hoe je de discrepanties kan oplossen en / of terugsturen. Van alle centra worden één voor één alle CRFs bekeken. Je ontvangt een mail als dit voor jouw centrum is gedaan zodat er nog maar één keer naar de discrepanties gekeken hoeft te worden. Succes met laatste loodjes!

 

15-jan-2013 OPROEP doorgeven aantallen en deadline invoer

Graag ontvangen we uiterlijk 31 januari van elk centrum, als de masterlogs helemaal compleet zijn, de volgende aantallen. De masterlogs zelf hoeven dus NIET verstuurd te worden. De aantallen kunnen gestuur worden naar probaat-s@studies-obsgyn.nl
1. aantal échte inleidingen (middels amniotomie/prostaglandines/oxytocine/ballon catheter). Voor deze groep wordt WEL een CRF ingevoerd, ook als het een electieve reden betreft.
2. aantal primaire electieve sectio’s  (er was geen reden voor “inleiding”, het was een geplande sectio). Voor deze groep wordt GEEN CRF ingevoerd.
3.
aantal primaire sectio’s waarbij wél een reden voor “inleiding” was zoals:
hypertensieve aandoeningen, insuline afhankelijke diabetes, serotiniteit, intra-uteriene groeivertraging, oligohydramnion, zwangerschapscholestase, verminderd leven, tweelingzwangerschap of IUVD. Voor deze groep wordt WEL een CRF ingevoerd (alleen de electieve sectio's dus niet).
 
De streefdeadline voor de invoer is 1 maart 2013. Ik heb nu nog 2 maanden de tijd voor data controle dus hoe eerder hoe beter. Als de CRFs ingevoerd zijn kan ik gaan kijken naar discrepancies en straks de CRFs 'locken' als ze compleet en discrepancy-loos zijn. Bedankt allemaal voor jullie inzet tot zover en alvast voor de laatste loodjes!
 

20-nov-2012 link SES code in gebruik!

De link voor de SES code is in gebruik! U kunt de PROBAAT-S link naar SES code openen, de postcode invoeren en de weergegeven SES code invoeren in het eCRF in Oracle Clinical. Indien er een onbekende SES code is, kan in het eCRF met behulp van het vergrootglas de optie 'unknown' worden aangevinkt. We raden aan om de postcodes ook op het masterlog bij te houden, voor het geval dat er ooit nog iets opgezocht moet worden.

 

01-sep-2012 OPROEP - CRFs aanmaken van 1 aug 2011 t/m 30 sep 2012

Aangezien er voor de PROBAAT-S geen randomisatie moment is, is het ons onduidelijk hoeveel inclusies we hebben. Omdat we denken dat het heel hard gaat, is het belangrijk dat we op 1 oktober een compleet overzicht hebben. Het mooiste zou zijn als voor elke patiënt waarvoor een CRF ingevuld dient te worden, er in ieder geval een CRF aangemaakt wordt. Is dit niet haalbaar, dan is het alternatief om een mail te sturen naar probaat-s@studies-obsgyn.nl om de aantallen door te geven. Wellicht zijn we verder dan we denken en kunnen we stoppen met includeren en verder gaan met de invoer. Alvast bedankt!

 

15-aug-2012 INVOER primaire sectio's ALLEEN bij indicatie voor 'inleiding'

In aanvulling op onderstaand bericht: graag zien we wel een CRF voor vrouwen die een primaire repeat sectio krijgen als er een reden voor de "inleiding" (in dit geval dan middels sectio) bestaat. Redenen kunnen zijn: hypertensieve aandoeningen, insuline afhankelijke diabetes, serotiniteit, intra-uteriene groeivertraging, oligohydramnion, zwangerschapscholestase, verminderd leven, tweelingzwangerschap of IUVD.

 

20-maa-2012 STOP invoer primaire sectio's (tenzij dit reeds op papier is gedaan)

Wegens een zeer groot aantal primaire sectio's is besloten vanaf heden vrouwen die een primaire 'repeat' sectio krijgen NIET meer in te voeren in een digitaal CRF. Wel dienen zij geregistreerd te worden op het Masterlog. Diegenen die de CRFs op papier hebben ingevuld worden gevraagd om voor ALLE patiënten tot nu toe (20/3) een eCRF in te vullen. Voor diegenen die dat niet hebben gedaan hoeft dat alleen voor de vrouwen die ingeleid zijn door middel van een Foley katheter, prostaglandines, amniotomie of bijstimulatie.

 

13-maa-2012 eCRF in de lucht!

Marijke van Nispen heeft hard gewerkt om het eCRF in de lucht te krijgen. Zeer bedankt! In eerste instantie hebben alleen het AMC en het LUMC inloggevens om CRFs in te gaan voeren; de rest volgt snel. Op de pagina 'filling instructions' staat meer informatie over de eLearning, hoe u een inlogaccount kan aanvragen, toegang tot het eCRF en de User Manual met de Data Entry Instructions. Succes met invoeren allemaal!

 

24-nov-2011 NIEUWE verklaring van geen bezwaar op basis van het Protocol versie 3

De METC van het LUMC heeft een nieuwe verklaring van geen bezwaar afgegeven op basis van het protocol versie 3.0 (september 2011). U kunt deze verklaring vinden onder 'documents'.

 

23-okt-2011 LET OP - wijziging exclusie criterium 'gebroken vliezen' per 1 nov.

Per 1 november geldt 'gebroken vliezen' niet meer als exclusiecriterium. De vrouw mag echter nog niet in partu zijn, dan is er immers ook geen sprake van 'inleiding'. Het enige exclusiecriterium is nu 'late zwangerschapsafbreking'(bijvoorbeeld wegens een infause prognose).

 

27-sep-2011 Protocol online

Daar is die dan! Wegens enkele recente veranderingen is besloten om niet eerder het protocol van de PROBAAT-S te publiceren, teneinde verwarring te voorkomen. De belangrijkste veranderingen zijn de verruiming van de inclusiecriteria van alleen a terme vrouwen naar een AD vanaf 24 weken, ook stuitligging, IUVDs en gemelli. Daarnaast is besloten om morbiditeit te vervolgen tot ontslag, zonder de heropnames van zowel moeder als kind. Dit zal ook minder problemen opleveren bij het opvragen van gegevens indien moeders of kinderen elders heropgenomen zijn. Indien u nog vragen heeft, hoor ik het graag.

 

23-aug-2011 Participerende centra

Voor een overzicht van participerende centra zie 'Participating hospitals'. We streven naar landelijke dekking voor zoveel mogelijk inclusies en een goede landelijke weerspiegeling. Wilt u deelnemen? Neem dan graag contact op met de clustercoördinator van uw cluster. Als u niet bij de juiste persoon terecht komt, kunt contact opnemen met probaat-s@studies-obsgyn.nl.

 

1-aug-2011 PROBAAT-S van START!

Vanaf heden kunnen alle participerende centra vrouwen met een eerdere sectio die ingeleid worden of een primaire sectio krijgen gaan registreren op de masterlogs. Één van de researchmedewerkers zal het masterlog aan de hand van het partusboek controlen en zal zorg dragen voor het invullen van het CRF. Zorg dat lengte en gewicht (aan het begin van de zwangerschap) en Bishopscore bij eerste toucher van de inleiding bekend zijn. Succes allemaal!