Induction of Labour versus Expectant management in women with
Preterm Prelabour Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks


1-augustus-2011
Abstracts ingediend voor SMFM 2012
Voor het komende congres van de Society of Maternal Fetal Medicine, Februari 2012 in Dallas, USA hebben we een 3-tal abstracts ingediend.

  • Induction of labour versus expectant management in women between 34 and 37 weeks, PPROMEXIL 2 trial
  • Prediction of neonatal hyperbilirubinemia in women with PPROM between 34 and 37 weeks of gestational age
  • Prediction of neonatal hypoglycemia in women with PPROM between 34 and 37 weeks of gestational age


25-juli-2011
Manuscript PPROMEXIL afgewezen voor the Lancet
Ondanks positieve feedback van de reviewers heeft de editorial board van de Lancet besloten het manuscript van de PPROMEXIL studie niet te accepteren voor publicatie.


19-mei-2011
Manuscript PPROMEXIL in revisie bij the Lancet
Het manuscript van de PPROMEXIL studie is ter publicatie aangeboden aan the Lancet. Na review worden we verzocht een revisie in te dienen.


22-februari-2011
Eindrapport PPROMEXIL goedgekeurd door ZonMW

De eindrapportage van de PPROMEXIL studie aangeboden aan de subsidiegeven ZonMW is door ZonMW beoordeeld en goedgekeurd.


06-december-2010

Inclusies PPROMEXIL voltooid!

Beste allemaal,

Binnen een jaar na aanvang van de PPROMEXIL 2 studie (een extra cohort van 200 patiŽnten) is het gelukt alle benodigde patiŽnten te includeren. Met de laatste inclusie vandaag in het Medisch Centrum Haaglanden werd de 200ste patiŽnte geincludeerd en is de inclusie voor de PPROMEXIL 2 voltooid.

Iedereen, hartelijk dank voor jullie inzet.


13-oktober-2010
PPROMEXIL genomineerd voor PELERIN Wetenschapsprijs
Voor het 15de PELERIN Wetenschapssymposium, het wetenschapssymposium van het academisch ziekenhuis Maastricht is de PPROMEXIL studie, uit ruim 40 abstracts, genomineerd voor de PELERIN Wetenschapsprijs. Tijdens dit symposium werden 6 voordrachten gehouden in diverse disciplines van onderzoek wat verricht is in of door medewerkers van het azM. De resultaten van de PPROMEXIL studie werden zeer positief ontvangen.


07-juni-2010
PPROMEXIL 2 op de helft
Vandaag is de 100ste patiŽnt gerandomiseerd voor de vervolginclusie. De patiŽnt werd gerandomiseerd in het Gelre ziekenhuis. Hartelijk dank hiervoor.


17-februari 2010
50ste inclusie in het UMCG
Na de herstart van de PPROMEXIL studie, gaat het snel met de inclusies. De maand februari is tot nu toe een topmaand. De 50ste inclusie voor de PPROMEXIL-2 vond op 17 februari plaatst in het UMCG. Hartelijk dank hiervoor.


5-februari 2010
30th Annual Meeting of the SMFM
Tijdens de 30ste jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Maternal Fetal Medicine in Chicago hebben we in het kader van de PPROMEXIL studie een posterpresentatie gehouden waarin in de PRN (Perinatale Registratie Nederland) data gekeken is naar patienten met gebroken vliezen tussen 34 en 37 weken. Deze groep is vergeleken met een controle groep met een spontane vroeggeboorte tussen de 34 en 37 weken. Klik hier om de poster te downloaden.


11-december-2009
10de inclusie na herstart
De 10de inclusie na de herstart is vandaag gedaan in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Met 10 inclusies in 11 dagen hebben we een geweldige start gemaakt. Allen hartelijk dank voor de (hernieuwde) inzet.


18-november-2009
Herstart PPROMEXIL studie per 1-12-2009
Omdat de primaire uitkomst: neonatale sepsis in een lagere incidentie voorkomt dan bij aanvang van de studie op basis van literatuur werd verwacht is in overleg met de PPROMEXIL projectgroep besloten de inclusies voor de PPROMEXIL studie te hervatten. Het doel is in de komende maanden 200 extra inclusies voor de PPROMEXIL (2) te includeren.
In AustraliŽ loopt een vergelijkbare studie. Met de onderzoekers is een intentieverklaring getekend om na afronding van beide studies de resultaten met behulp van een IPD-Meta analyse samen te voegen.
Mocht u vragen hebben omtrent het hervatten van de studie neem dan contact op met de arts-onderzoeker: David van der Ham (ppromexil@studies-obsgyn.nl).


Gynaecongres 12 november
Tijdens het afgelopen najaarscongres zijn de eerste resultaten van de PPROMEXIL studie gepresenteerd. Omdat er geen verschil in de primaire uitkomst: neonatale sepsis kon worden aangetoond is door de PPROMEXIL projectgroep voorgesteld om de inclusies voor de PPROMEXIL studie te verlengen. Ruim 80% van de aanwezigen stemde in met dit voorstel.


PPROMEXIL SYMPOSIUM 9 OKTOBER 2009
Op vrijdag 9 oktober zullen de eerste resultaten van de PPROMEXIL studie worden gepresenteerd op een symposium in het Catharina ziekenhuis Eindhoven van 14h00-17h00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.


9-september-2009 om 18h05
Laatste inclusie
De 535ste inclusie komt op naam van het Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Na een hecktische dag waarin de research nurses druk bezig waren met de GCP-cursus werden de
laatste 5 inclusies gedaan. Wij willen alle deelnemende centra hartelijk danken voor hun inzet!