Welkom op de website van de 

HysNiche-studie !

Hysteroscopic resection of uterine caesarean scar defect (niche) in patients with abnormal bleeding, a randomized controlled trial


ZonMW 80-82305-97-12030

NTR: 3269

METC: NL38397.029.11

 


Bent u patient en wilt u meer informatie over bloedingklachten na een keizersnede? Klik dan hier.


(10/2/2015)

 • Declaraties voor de HysNiche studie kunnen ingediend gaan worden. Inclusievergoedingen worden uitgekeerd per patiŽnt bij een volledig ingevuld CRF.
  Zie de pagina 'documents' voor het downloaden van het declaratieformulier en instructies m.b.t. het opsturen van het declaratieformulier samen met een factuur vanuit uw deelnemende kliniek.


17-12-2014: INCLUSIES ZIJN ROND!

De inclusies zijn rond! Met z'n allen hebben we 100 vrouwen geincludeerd!!

 

Als er nog vrouwen zijn die de patientinformatiebrief al mee hadden gekregen, mogen deze vrouwen komende tijd nog geÔncludeerd worden.
Zou je in dat geval contact op willen nemen met arts-onderzoeker Anke Vervoort via hysniche@studies-obsgyn.nl?

 

We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle geleverde inspanning aan de HysNiche studie afgelopen jaren!!


(7/11/2014)

 • Er zijn nog 4 plekjes over om vrouwen te includeren in de studie!!


(8/10/2014)

Ondertussen hebben we 88 inclusies, nog 12 te gaan!

Is er een patiente met spottingsklachten na een keizersnede, die niet snel genoeg poliklinisch gezien kan worden, kan altijd contact opgenomen worden met Anke Vervoort, bereikbaar via hysniche@studies-obsgyn.nl om te kijken of in het VUmc of een andere kliniek de patiente eerder gezien kan worden.

Als we allemaal nog 1 of 2 patienten includeren, zijn we er!!


(31/8/2014)

De laatste maand voor de inclusieperiode gaat in..

We hebben jullie hulp erg hard nodig! Nog 16 inclusies te gaan...

Is er een patiente met spottingsklachten na een keizersnede, die niet snel genoeg poliklinisch gezien kan worden, kan altijd contact opgenomen worden met Anke Vervoort, bereikbaar via hysniche@studies-obsgyn.nl om te kijken of in het VUmc of een andere kliniek de patiente eerder gezien kan worden.

Als je je telefoonnummer achterlaat in het emailbericht, wordt je zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Veel dank voor jullie moeite!!


(15/7/2014)

We hebben jullie hulp erg hard nodig!

Nog 2 1/2 maand te gaan, nog 24 inclusies te gaan.

Tips ter vermeerderen van inclusies:

 • Alle poliklinische spreekuren screenen voor patiŽnten met spottingsklachten, plak een zakkaartje van de HysNiche studie op de status (zie website). Screenen door nachtdienst (AIOS/ANIOS/VLK?), of door researchmedewerker
 • Graag alle patiŽnten die zich aanmelden om een afspraak te maken i.v.m. spottingsklachten (na een SC), op zeer korte termijn inplannen op de polikliniek. Is er geen plek op korte termijn: dan kunt u altijd contact opnemen met Anke Vervoort (zie contactgegevens hieronder), om evt. de eerste poliklinische afspraak in het VUmc of een ander deelnemend ziekenhuis van de HysNiche studie te plannen.
 • Omringende ziekenhuizen informeren alle patiŽnten met spottingsklachten na een SC spoedig door te verwijzen naar jullie kliniek.
 • Maak bij alle patiŽnten met spottingsklachten een GIS/SIS, met normale transvaginale echografie is een kleine niche, die wel spottingsklachten kan geven vaak niet te zien.
 • Biedt nooit een hysteroscopische nicheresectie aan buiten studieverband, de ingreep is nog onvoldoende geŽvalueerd om deze buiten studieverband uit te voeren!


(18/6/2014)

 • De 70e inclusie is binnen!!
 • Een heerlijke taart zal gaan naar het SLAZ
 • Natuurlijk willen we vanuit de onderzoeksgroep ook andere ziekenhuizen bedanken die patienten includeren!!
 • De volgende taart zal gaan naar de kliniek die de 80e inclusie waar maakt


(1/6/2014)

 • De laatste 4 maanden van de inclusieperiode zijn ingegaan....
 • Nog 38 inclusies te gaan! Dit wil zeggen dat we een enorme eindsprint moeten gaan maken
 • Zet allemaal je beste been voor, zodat we met z'n allen eind september 2014 100 inclusies kunnen bereiken!!!!


(15/5/2014)

 • De 60e inclusie is binnen, de taart gaat naar het...VUmc!!
 • De kliniek die de 70e patient includeert, zal ook een heerlijke taart ontvangen!


(12/5/2014)

 • Vanuit ZonMw is uitstel verleend voor de inclusieperiode tot eind september 2014. Patienten kunnen dus nog maar 5 maanden geincludeerd worden...
 • Graag alle patienten met spottingsklachten en een SC in de voorgeschiedenis (zonder andere aanwijsbare oorzaken voor spotting) councelen voor de HysNiche studie of (spoedig) verwijzen naar 1 van de 16 deelnemende klinieken (zie het kopje 'participating hospitals')
 • In geval van vragen kunt u contact opnemen via hysniche@studies-obsgyn.nl


(7/4/2014)

 • de 56e inclusie is binnen! Het ziekenhuis die de 60e deelneemster includeert, krijgt van ons een heerlijke taart!!


(14/3/2014)

Afgelopen week is een artikel verschenen in het Algemeen Dagblad m.b.t. bloedingsklachten na een keizersnede.

Bent u patient en wilt u meer informatie over bloedingklachten na een keizersnede? Klik dan hier.


(24/2/2014)

 • Onlangs gepubliceerd in het BJOG!!(5/2/2014)

 • De 50e inclusie heeft plaats gevonden, dankzij het MMC! We zijn op de helft, nog 50 te gaan!


(18/11/2013)

 • Er is goedkeuring te starten in het IJssellandziekenhuis!


(14/11/2013)

 • Mede door de survey 'Bloedingsklachten na een keizersnede: impact en preferentie voor behandeling' gaan de inclusies van de HysNiche studie de afgelopen maand goed! Ondertussen staan we op 33 inclusies, nog 67 te gaan. Hopelijk zetten we deze trend zo door!


(30/8/2013)

 • m.b.t. de 3 maanden-follow-up na randomisatie is het volgende veranderd i.v.m. patientvriendelijkheid:
  Expectatieve groep: alleen een transvaginale controle-echo, geen SIS


(21/8/2013)

 • Er is goedkeuring te starten in het Medisch Spectrum Twente!


(6/8/2013)

 • Het online versturen van de vragenlijsten via Limesurvey is gereed! Bij inclusies graag contact opnemen met Anke Vervoort via hysniche@studies-obsgyn.nl


(6/8/2013)

 • De survey 'Bloedingklachten na een keizersnede: impact en preferentie voor behandeling' is nu in een groot aantal deelnemende ziekenhuizen van de HysNiche opgestart!
  Ongeveer een vijfde van de patiŽnten stuurt de vragenlijsten terug en ongeveer een tiende van de patiŽnten wil benaderd worden voor meer informatie over bloedingsklachten na een keizersnede, waarvan we verwachten dat ongeveer een derde tot de helft een poliklinische afspraak wil!(25/4/2013)

 • Er is goedkeuring te starten in het Catharina Ziekenhuis!


(22/3/2013)

 • Er is goedkeuring te starten in het Sint Franciscus Gasthuis!


(7/3/2013):

 • Er is goedkeuring te starten in het Bronovo Ziekenhuis!


(27/1/2013):

 • Er is goedkeuring te starten in het Sint Antonius Ziekenhuis!

(21/1/2013)

 • Goed nieuws: het ingediende amendement voor de toevoeging van het extra follow-up moment 6 maanden na randomisatie is goedgekeurd!
 • Dit betekent dat de follow-up nu zal plaatsvinden 3, 6 en 12 maanden na randomisatie ťn dat patienten die loten voor de expectatieve groep nu pas na 6 maanden na randomisatie therapie mogen krijgen. 
 • Zie onderstaand bericht van 6/11/2012 voor het huidige meetmomentschema.
 • Daarnaast hebben we goedkeuring vanuit de METC van het VUmc gekregen te mogen starten in het Catharina Ziekenhuis en het Bronovo Ziekenhuis!


(6/11/2012)

 • Het amendement wat wordt ingediend is gewijzigd. Het 1e follow-up moment wordt niet verschoven naar 6 maanden na randomisatie, maar zal een extra follow-up moment worden. Zo zal het nieuwe meetmomentschema er zo uit gaan zien:

   Intake/Randomisatie  3 mnd  6 mnd  12 mnd
 Menstruatiekaart  X  X X
 FSFI  X  X X
 EuroQOL  X  X X
 SF36  X  X X  X
 Verzuimkalender  X  X X  X
 Dagboek  X  X X  X

 • Dit betekent dat het bijhouden van het dagboek en verzuimkalender bij 1 en 2 maanden na randomisatie zal vervallen.
 • PatiŽnten die loten voor de expectatieve groep mogen de eerste 6 maanden na randomisatie (ipv 3 maanden na randomisatie) geen aanvullende therapie krijgen!
 • Bij goedkeuring van het amendement zullen alle documenten op de website hierop aangepast worden.

(18/10/2012)

 • Tot februari 2012 neemt Anke Vervoort als arts-onderzoeker de HysNiche studie over in verband met zwangerschapsverlof van Machteld Witmer
 • Voor contact: mail met hysniche@studies-obsgyn.nl
 • Op dit moment wordt een amendement ingediend bij de METC in de VU om het 1e follow-up moment naar 6 maanden na randomisatie te verleggen. Hierdoor zal voor de vragenlijsten het tijdstip van afname veranderen. Zie ook documents. Lees hier de komende tijd over de stand van zaken rondom deze wijzigingen.
 • Si nds deze week is er ook goedkeuring om te starten in het MCL!


( 10/10/2012)

 • Onder tabblad 'Inclusions' is een goed overzicht te vinden van het huidige aantal inclusies en tevens de stand van zaken van de deelnemende klinieken waar nog geen goedkeuring van is.
 • In de zomermaanden( m.n. jul-sept 2012) zijn er veel klinieken goedgekeurd. Erg goed nieuws, dank iedereen!
 • Randomiseren gaat nog steeds online via de opstartmail krijgt u alle informatie toegezonden. Onder tabblad 'Inclusions' kunt u nog wat basisinformatie vinden.
 • Er wordt aan gewerkt de vragenlijsten digitaal via het programma Limesurvey te krijgen, tot nu toe gaat alles nog op papier.
 • Bent u geen deelnemende kliniek? Maar heeft u wel een patient met een niche en klachten verwijs deze dan door naar een van de deelnemende en goedgekeurde centra. U kunt ook mailen naar hysniche@studies-obsgyn.nl voor meer hulp hierbij.

 


(12/7/2012)

 • Goedkeuring is binnen voor Deventer ziekenhuis en MMC
 • Online randomisatie is gereed en zal voor de ziekenhuizen met goedkeuring vanaf nu beschikbaar zijn, heeft u vragen mail hysniche@studies-obsgyn.nl
 • Randomisatie gaat via de volgende link waar u kunt inloggen: https://nl.tenalea.net/amc/ALEA/


(21-6-2012)

 • Er is een nieuw verzekeringscertificaat onder documents geplaatst.
 • In de ISALA-klinieken is nu ook goedkeuring om te gaan starten!
 • Op dit moment wordt voor de overige deelnemende klinieken goedkeuring gevraagd bij de Raad van Bestuur voor de lokale uitvoerbaarheid volgens de nieuwe CCMO-richtlijn.


Mei 2012:

 • Onder 'Documents' vindt u alle documenten die door de METC van het VUMC zijn meegenomen in de beoordeling.
 • Zodra randomiseren in alle klinieken mogelijk is brengen wij u op de hoogte!
 • De 1e inclusie heeft onlangs in het VUmc plaatsgevonden !


April 2012

 • METC goedkeuring VUmc is binnen!
 • Alle onderzoeksverklaringen zijn binnen, hartelijk dank!
 • Op 15/3 is de HysNiche studie gepresenteerd op de Consortiumdag in Utrecht. Was u er niet bij aanwezig? Kijk dan onder http://www.studies-obsgyn.nl/hysniche/page.asp?page_id=1123 ( Documents) voor de Powerpoint-presentatie. 

 • 21-11-2011: Vandaag zijn de flowcharts toegevoegd ter verduidelijking van de studie. ( 'Documents')
 • Binnenkort komt het zakkaartje uit, deze zal onder documenten te vinden zijn.