Filling instructions

 

Gebruikers
De gegevens van de patiŽnte worden ingevoerd door de verantwoordelijke gynaecoloog, arts-assistent of door een daarvoor aangestelde researchnurse. (Kijk voor de juiste telefoonnummers op de website onder Contact)

Gegevens
Ieder deelnemend ziekenhuis heeft een inlognaam en wachtwoord. Deze inlognaam en wachtwoord heeft de coŲrdinator van de HYPITAT-II-studie na goed keuring van de studie in uw ziekenhuis per e-mail ontvangen. Na het inloggen kunnen alleen de patiŽntengegevens van het eigen ziekenhuis bekeken en veranderd worden. De HYPITAT-II-onderzoekers kunnen alle gegevens bekijken. Bij foutief ingevoerde gegevens nemen de onderzoekers contact op met de verantwoordelijke.

Invoeren van de gegevens
De tijdsmomenten waarop medische gegevens ingevoerd dienen te worden zijn: voor randomisatie, postnataal en 6 maanden follow-up. Gegevens van een patiŽnte dienen zo volledig mogelijk te zijn om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Vergeet niet na ieder pagina op 'save' te drukken!

1. Inloggen.
Inloggen met behulp van naam en wachtwoord dat u van de clustercoŲrdinator hebt gekregen. Na inloggen wordt er zodra u een nieuwe patiŽnte heeft toegevoegd (via "new patient") automatisch een casenumber aangemaakt. De gegevens van een reeds ingevoerde Case number kunnen worden veranderd of aangevuld via 'patients', en dan 'search'.

2. Randomisatie.
Na het toevoegen van een nieuwe patiŽnte (via "new patient") volgen automatisch de in- en exclusiecriteria waarna direct kan worden gerandomiseerd.


3. Normale gegevens invoer.
Na randomisatie staat er aan de linkerkant van de website een overzicht van de tijdsmomenten waarop er gegevens ingevoerd dienen te worden, namelijk: 'At study entry', 'Randomisation', 'Postnatal' en '6 months follow-up'. Wanneer er bijvoorbeeld op 'At study entry' wordt geklikt, verschijnt het eerste invoerscherm dat bij dat invulmoment behoort, namelijk 'General information'.

 

4. Ontbrekende gegevens.
Ieder invoerveld met selectiefunctie heeft de optie 'unknown' en bij numerieke invoervelden betekent de code '-1' dat dit gegeven ontbreekt. Voorbeeld invoerveld met selectiefunctie: 'Highest finished education of the patient', met als antwoorden Unknown, Primary school, Secondary school, enz... Voorbeeld numerieke invoerveld: Laboratory results 'Hematocrit'; als de waarde onbekend is, vult u hier de waarde-1 in. Op deze manier weet u achteraf altijd welke gegevens u nog moet opzoeken en welke gegevens zeker weten ontbreken. Een veld met de waarde 'unknown' of '-1' wordt in het Progress overzicht als correct beschouwd, dus u krijgt dan geen melding dat er gegevens ontbreken.
Via 'logout' kan er worden uitgelogd.