Hypitat study 

 


HYPITAT-trial van invloed op beleid en gezondheid moeders

Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C1116

Gepubliceerd op: 31-10-2011

Lucas Mevius

Sinds de HYPITAT-trial leiden artsen vrouwen met aterme zwangerschapshypertensie of preŽclampsie vaker in dan in de periode daarvoor. Dat melden Karin van der Tuuk (UMCG) et al. (BJOG. 2011; epub 10 oktober). Dit verschil kwam vooral naar voren in ziekenhuizen die deelnamen aan het HYPITAT-onderzoek.

In 2009 bleek dat inleiden van de bevalling bij vrouwen met aterme zwangerschapshypertensie of milde preŽclampsie tot een betere maternale conditie en lagere kosten leidt, zonder extra risico op een keizersnede. Van der Tuuk et al. vroegen zich af of deelname van ziekenhuizen aan de HYPITAT-trial (oktober 2005 tot maart 2008) van invloed was op de implementatie van de resultaten en op de gezondheid van moeders.

Zij bestudeerden data van de Stichting Perinatale Registratie Nederland uit 2001-2009 en identificeerden vrouwen met zwangerschapshypertensie of milde preŽclampsie uit 38 HYPITAT-ziekenhuizen maar ook uit 55 niet-deelnemende ziekenhuizen.

In totaal kregen 22.830 vrouwen vůůr, 11.298 vrouwen tijdens en 9513 vrouwen na de HYPITAT-trial een kind. Het aantal vrouwen met een ingeleide bevalling steeg van 58% vůůr tot 67% na HYPITAT, voornamelijk omdat deelnemende ziekenhuizen het aantal inleidingen opschroefden (12% versus 5% in niet-deelnemende ziekenhuizen). Voor vrouwen met een zwangerschapsduur langer dan 36 weken daalde het eclampsierisico van 0,85% voor de trial naar 0,19% erna. Ook deze daling was vooral te zien in HYPITAT-ziekenhuizen, waar de prevalentie daalde van 0,95% tot 0,13% (versus van 0,72 tot 0,28% in niet-trialziekenhuizen).

Volgens de auteurs kunnen landelijke trials de praktijk veranderen al voordat de resultaten vertaald zijn in richtlijnen. De revisie van de Nederlandse richtlijnen wordt eind 2011 verwacht.


Woensdag 12 januari 2011

  • Symposium in het UMCG van 9.30 tot 15.00 uur.

          'Management of Hypertensive Disorders of Pregnancy' (flyer symposium)

  • Vanaf 16.15 uur Promotie Corine Koopmans in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen 

          


ISSHP world Congres

 

Acceptatie van twee orals tijdens het ISSHP world congres in Melbourne in oktober 2010


Enthousiaste reactie van ZonMW op het eindverslag van HYPITAT!

Zij zijn oa enthousiast over ons 'gemeenschappelijke implementatieplan' voor alle lopende doelmatigheidsonderzoeken binnen het consortium en er wordt gesproken over VRAP (vervolg resultaten afgeronde projecten).

 

Klik hier voor het gehele verslag Reactie ZonMW op eindverslag van HYPITAT


Acceptatie  van de twee onderstaande abstracts voor een presentatie tijdens het Gynaecongres op 12 november 2009

 

Risico-indicatoren voor eclampsie bij vrouwen met zwangerschapshypertensie of milde pre-eclampsie a term: een case-control studie (klik hier)

 

Predictie van het sectio caesarea risico in vrouwen met zwangerschapshypertensie of preeclampsie a terme (klik hier)

 


COMMENT discussing the HYPITAT trial (klik hier)


08-08-2009 HYPITAT in het NRC

 


04-08-2009 HYPITAT artikel online:

 

www.lancet.com

 

Veel leesplezier!

 

 


09-04-2009 Breaking news!!

Het Hypitat artikel is voor publicatie geaccepteerd in The Lancet!

Iedereen gefeliciteerd met dit goede nieuws.


21 - 25 september 2008 16th World Congress of the ISSHP in Washington

Plenary oral presentation by C. Koopmans et al. Abstract: Clinical outcome measures

Oral presentation by K. van der Tuuk et al. Abstract: prediction of clinical outcomes

Poster presentation by D. Bijlenga et al. Abstract: Quality of life

Poster presentation by S. Vijgen et al. Abstract: Economic analysis


6 juni 2008 ISSHP Congres in Washington

Proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt aan de Hypitat-trial, want de trial is uitgekozen voor een extended presentation op maandag 22 september voor het ISSHP wereld congres in Washington. Kijk voor meer informatie op http://www.isshp2008-washington.org/program.html


9 mei 2008 First results

The first results of the Hypitat study indicate that induction of labor has multiple advantages over an expectant management in term pregnancies with pregnancy-induced hypertension or mild preeclampsia. The Hypitat symposium presentations can be found under Documents.


27 maart 2008

De laatste patiŽnte is vandaag geincludeerd. Hiermee is de inclusie van Hypitat gesloten. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking!


14 februari 2008        HYPITAT Symposium

Op vrijdag 9 mei zullen in Deventer de eerste data van de HYPITAT trial gepresenteerd worden. Alle geÔnteresseerden zijn hierbij van harte uitgenodigd, maar liefst wel even aanmelden voor 9 mei.

Hierbij tevens het programma voor deze dag: agenda hypitat symposium 9 mei


04 februari 2008

Het aftellen van de inclusies is begonnen. Dit weekend is de 700ste hypitat kandidaat geÔncludeerd in het Haga Leyenburg in Den Haag. Gefeliciteerd! Nog maar 50 inclusies te gaan en dan is de eindstreep gehaald!


21 januari 2008 Automatisch gegenereerde casenumbers

Vanaf nu hoeft u geen lijst met casenumbers bij de hand te houden: Alle nieuwe patienten krijgen een automatisch gegenereerd casenumber! Indien uw patiente wel een vragenlijstmap krijgt kunt u het automatische nummer overschrijven met het vragenlijst-nummer.


19 december 2007 Velden van het HYPITAT CRF gesloten en/of ingekort!

Veld '6B Ultrasounds' hoeft niet meer ingevuld te worden. In het progress scherm kun je wel nog steeds de al ingevoerde data zien. Van de bloeddrukmetingen hoeven in '6C Maternal assessments' alleen de drie hoogste waarden ingevuld te worden. Van Dipstick protein, EKR en urinary protein hoeft slechts een keer de meest afwijkende waarde ingevuld te worden. De velden '6A Interventions' en '6D Laboratory results' blijven onveranderd.  


05 november 2007

De 600ste HYPITAT-patiŽnt is vanochtend geÔncludeerd door het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Mooi werk!


28 augustus 2007

Alweer een mijlpaal: de 500ste hypitat inclusie is behaald in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Dr. van der Salm). Paulien, eeuwige roem zal je ten deel vallen.


25 juni 2007

Recent hebben Christianne de Groot, Arie Franx, Kitty Bloemenkamp en MariŽlle van Pampus van NutsOhra een grote subsidie gekregen om bij vrouwen die in Hypitat hebben gezeten een persoonlijk risicoprofiel te bepalen op hart-en vaatziekten.


01 juni 2007

De 400ste (en 401ste!) inclusie is in het Spaarne in Hoofddorp gevallen.


Op 14 maart 2007 is de 300ste inclusie gevallen in Gouda


 21 maart 2007

Consortiumvergadering in Utrecht. Komt allen!


08 januari 2007
In dit nieuwe jaar is de 200ste HYPITAT inclusie gevallen in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. Gefeliciteerd met dit goede nieuws!


25 juli 2006 Invoer-overzicht online!!
In Hypitat (en ook Digitat) kan je nu in een oogopslag zien welke patient-gegevens compleet zijn en welke nog moeten worden aangevuld. Login en klik in het linker kolom op 'progress center' voor een compleet overzicht van de ingevoerde patienten en bekijk per patient de gegevens via 'progresspatient'.