Fertility

 ALIFE2
 
 ANTARCTICA 2
 
 exIUI
 
 FOAM
 
 IVF 38+
 Medium II
 
 SCRaTCH OFO
 
 SelecTIMO
 STIM
 
 T4-LIFE
 TRUST
 
 ZinenZwanger
 
 SCRaTCH
 ALIFE
 Bedrust
 ESEP
 H2Olie
 Freeze-all (progesterone)
 IMPROvEMENT
 INeS
 inSIGHT
 Lifestyle
 MASTER
 M-ovin"
 OPTIMIST
 Promise
 PRORAILS
 SUPER

 AID-study
 Antarctica study
 Congeno study
 DESH trial
 ENDO-RECEPT
 Follikel diameter
 IVM study
 > L-Age
 Medium
 Metex
 Pr_OVIN
 PRIMA
 SETI
 THL
 

 

L-Age

 

 

Het effect van recombinant luteÔniserend hormoon (recLH) op embryo kwaliteit

 

Go to the L-AGE information website

Go to the L-AGE randomization site

 

Een gerandomiseerde trial bij vrouwen die IVF/ICSI ondergaan met een verminderde ovariŽle reserve.

 

Achtergrond

LH is een belangrijke factor in de groei en rijping van oŲcyten. Tijdens In Vitro Fertilisatie (IVF) behandelingen of Intra-cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) behandelingen worden de ovaria gestimuleerd met recombinant follikel stimulerend hormoon (recFSH) en down-gereguleerd een GnRH agonist of GnRH antagonist. De down-regulatie leidt tot lage LH concentraties in het bloed.

Er zijn aanwijzingen dat het toevoegen van recombinant luteÔnizerend hormoon (recLH) aan de ICSI/IVF stimulatie tot meer zwangerschappen leidt in het bijzonder bij vrouwen vanaf 35 jaar en vrouwen met verminderde ovariŽle reserve. Het verhoogde aantal zwangerschappen zou kunnen samenhangen met beter embryo kwaliteit bij vrouwen die met recombinant LH en recombinant FSH worden gestimuleerd.

 

Doel

Vergelijking van 2 vormen van gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatie ten behoeve van een IVF/ICSI behandeling op het effect op embryo kwaliteit

 

Onderzoeksvraag

Worden er significant meer top kwaliteit embryoís verkregen bij de eicelrijping middels de standaard behandeling van recombinant FSH (recFSH) alleen, ten opzichte van een experimentele behandeling van eicelrijping door middel van een combinatie van recFSH en recLH?

 

Opzet

Het is een multicenter gerandomiseerde studie

Groep 1: ovariŽle hyperstimulatie met behulp van recFSH alleen

Groep 2: ovariŽle hyperstimulatie met behulp van recFSH gecombineerd met recLH

 

Studiepopulatie

PatiŽnten tussen de 35 en 43 jaar met een indicatie voor een IVF (In Vitro Fertilisatie) of ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) behandelingen volgens de NVOG richtlijnen.

 

Interventie

Alle patiŽnten ondergaan een IVF/ICSI behandeling middels gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatie met behulp van recFSH alleen of met behulp van recFSH gecombineerd met recLH. Groep 1 wordt gestimuleerd met behulp van recFSH alleen. Groep 2 wordt gestimuleerd met recFSH gecombineerd met recLH. De embryoís worden onder een microscoop beoordeeld op morfologie.

 

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is percentage top kwaliteit embryoís. Secundaire uitkomstmaten zijn: aantal dagen en hoeveelheid medicatie nodig voor gecontroleerde hyperstimulatie, dikte van het endometrium, het aantal gevonden eicellen, de kwaliteit en rijpingsgraad van de eicellen, fertilisatiegraad, aantal ontstane embryoís, kwaliteit van de embryoís, aantal embryoís geschikt om terug te plaatsen en in te vriezen, percentage doorgaande zwangerschappen (hartactie bij 12 weken amenorroe gezien bij transvaginale echoscopie), levend geborenen, iedere niet vitale zwangerschap ontstaan na IVF/ICSI (biochemische, ectopische, klinische zwangerschap).

 

Contact Informatie

Arts-onderzoeker: Anna M. Musters

Tel: 020-5669111 sein 59426

Email: a.m.musters@amc.nl