Urogynaecology

 
 Prosecco
 EVA
 
 PEOPLE
 
 SAM
 
 MIRA
 PORTRET
 CUPIDO 1
 CUPIDO 2
 VUSIS-I
 VUSIS-II

 Avaulta
 CAMPUR
 CATH trial
 Compare
 Elevate Anterior
 Elevate Posterior
 Galapagoz
 HysNiche
 Kwaliteitsregistratie
 LigaSure
 MiniMo
 Misorest
 PARIS
 PERIGEE
 Pompoen
 SALTO
 Save U
 TOAST
 TRUDIL
 TVT-O vs TVT-S
 > Vesselseal
 VROUW
 WoMan trial
 

Vesselseal

 

Hemostase met eenvesselseal-instrument vergeleken met conventionele bipolaire caogulatiebij de totale laparoscopische hysterectomie (TLH), laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie (LAVH) en/ofadnexextirpatie(lapSO); een gerandomiseerde studie.


De Vesselseal studie is afgerond! Publicatie: Janssen P, Bro®lmann H, van Kesteren P, Bongers M, Thurkow A, Heymans M, Huirne J. Perioperative outcomes using LigaSure compared with conventional bipolar instruments in laparoscopic hysterectomy: a randomised controlled trial. BJOG 2011.


Go to the Vesselseal website

Achtergrond
Ondanks aantoonbare voordelen van de LAVH en de TLH ten opzichte van delaparotomie, is de introductie van de LAVH in Nederland (nog) niet totstand gekomen. Impopulariteit wordt toegeschreven aanmoeilijkheidsgraad en grotere kans op ernstige complicaties, die veelalverband houden met onvoldoend effectieve hemostase. Meest gebruiktehemostase-techniek is de bipolaire coagulatie. Een nieuwe generatiebipolaire instrumenten ('vessel sealing') lijkt kortere operatietijdenen minder bloedverlies te geven.Van belang is te weten of de vesselseal-technieken tot een effectieverehemostase leiden bij de LAVH/TLH in termen van operatieduur,bloedverlies en aantal complicaties.

Methode
In totaal zullen er 72 vrouwen nodig, 36 in elke arm van de studie. Derandomisatie vindt plaats met behulp van een randomisatie-programma opde computer (op de operatie kamer). Stratificatie per ingreep (LAVH/TLHof lapSO) en per uterusgrootte (> of ? 12 weken). Na ingreep CRF (opdezelfde computer) invullen. Bij ontslag uit het ziekenhuis de rest vande CRF invullen en de patiŽnt de kwaliteit van leven vragenlijst (ziedownloads) meegeven welke 6 weken postoperatief moet worden ingevuld eningeleverd.

Inclusiecriteria
Alle patiŽnten die in aanmerking komen voor een LAVH/TLH en/of lapSO.PatiŽnteninformatie en informed consent moet op de afdeling of reeds opde poli ondertekend zijn. Indicatie LAVH/TLH: uteri die vanwegegrootte, mobiliteit of vanwege beperkt vaginale toegang niet vaginaalverwijderd kunnen worden. Indicatie lapSO: normale ovaria in geval vanverhoogd risico op ovariumcarcinoom (BRCA1 en 2), afwijkingen van deovaria waarbij maligniteit vrijwel is uitgesloten en afwijkingenwaarbij maligniteit niet is uitgesloten, maar intacte verwijdering insteriele zak mogelijk is (<10 cm).

Exclusiecriteria
LAVH/TLH:uterus > 20 weken
lapSO:intacte verwijdering gewenst en ovarium > 10 cm
klinisch FIGO stadium > I

Uitkomst
Primair: operatietijd in minuten en per- en direct postoperatief bloedverlies.
Secundair: tijdsmeting tweede adnexstomp, tevredenheidscore chirurg,complicaties, Ht-daling na 16-24 uur, opnameduur, beloop en kosten.

OnderzoekscoŲrdinatoren
Prof. Dr. H.A.M. BrŲlmann, gynaecoloog, Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam
Dr. P.J.M. van Kesteren, gynaecoloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
Dr. A. Thurkow, gynaecoloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
Dr. M.Y. Bongers, gynaecoloog, MŠxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven
P.F. Janssen, arts-assistent gynaecologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam