Dutch Consortium for Healthcare Evaluation in Obstetrics and Gynaecology NVOG Consortium
Onze patienten-website over de onderzoeken: www.watverwachtu.nl.
Login for members:
Name:
Password:
Create new
 Agenda
You can find us on twitter, facebook and LinkedIn. Download the 'Zakkaartjes'-app!

               
Please send updates about your studies for our facebook, twitter, linkedin and consortium website.
 

 

Onderzoek doen binnen het NVOG Consortium 2.0

 

Als uw onderzoek deel uitmaakt van het NVOG Consortium 2.0, maakt u gebruik van de infrastructuur en voorzieningen van het Consortium. Deze omvatten onder andere:

 • ondersteuning door het trialbureau
 • webbased randomisatie en eCRF
 • toegang tot het door het consortium opgebouwde en onderhouden landelijke netwerk van researchmedewerkers
 • methodologische ondersteuning

Wij zullen uw studie begeleiden in alle verschillende fasen van het onderzoek.  Deelname aan het consortium betekent voor u toegevoegde kwaliteit, zorgvuldigheid en snelheid en een grotere kans van slagen van uw project.

Hier vindt u meer informatie over de activiteiten van het trialbureau en van de research medewerkers

 

Hoe kan ik deelnemen?
Als u met uw onderzoek wilt deelnemen, dan kan dat via de volgende  procedure:

 • We maken een afspraak om te bespreken wat er voor uw project nodig is en wat wij u hierin kunnen bieden. De volgende zaken zullen in ieder geval aan de orde komen:
  o Welke diensten zijn specifiek benodigd voor uw studie.
  o Duidelijke transparante afspraken over de financiŽle bijdrage van uw studie.
  o De mogelijkheid tot het plannen van een tussentijdse analyse over de voortgang.
 • Aansluitend sturen wij u een bevestiging via de mail met daarin nogmaals alle afspraken op een rij.

Wanneer meld ik me aan?

Als u een vooraanvraag wilt indienen, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Onze methodologen kunnen u adviseren over het studiedesign en de budget impact analyse zodat u een zo accuraat mogelijke inschatting van de geschatte kosten kunt maken.

 

Inclusievergoeding
De inclusievergoeding wordt in samenspraak met u bepaald op basis van de tijd die de researchmedewerker per inclusie moet investeren. Wilt u zelf een inschatting kunnen maken, houdt u dan rekening met de kosten per deelnemend centrum (lokale toestemming en opzetten logistiek, gemiddeld 8 uur bij een niet-geneesmiddelenstudie), per proefpersoon (counseling, randomisatie, in gang zetten gelote behandeling, dataverzameling, versturen vragenlijsten, counseling weigeraars) en het uurtarief voor de research medewerker van Ä 51,-.

 

Bijdrage deelname NVOG Consortium

De bezetting van het trialbureau is ingericht om voor een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van de studies te kunnen zorgen. Aan de hand van de taken waarmee het trialbureau u ondersteunt (zie Taakbeschrijvingen Consortium 2.0 onder downloads trialbureau), de daartoe benodigde formatie en het verwachte aantal studies is een minimale bijdrage bepaald waarmee het consortium financieel kan continueren.

De financiŽle bijdrage voor deelname aan het NVOG Consortium is als volgt opgebouwd:

         Ä 48.450,- bij start deelname, voor het eerste jaar waarin ook het meeste werk van het Trialbureau wordt verlangd. Zie Taakbeschrijvingen Consortium 2.0 voor meer informatie.

         Ä 17.850,- in elk volgende jaar

Het startbedrag zal bij aanvang van toetreding tot het Consortium worden gefactureerd en de vervolgbedragen rond dezelfde periode in de jaren erna.

Wanneer blijkt dat de verwachte loopduur van de studie waarschijnlijk niet gehaald wordt, gaan we met u in gesprek om vervolgstappen te bespreken en te kijken naar de consequenties voor de bijdrage in de volgende jaren. Bij vroegtijdige beŽindiging van de studie zal het bedrag van het eerste jaar altijd in rekening gebracht worden.

Wij zien uw e-mail graag tegemoet.

info@studies-obsgyn.nl