Obstetrics

 
 APOSTEL VIII
 
 APRIL
 
 DRIGITAT (voorheen Dutch TRUFFLE)
 Highlow
 
 KEUZEHULP IMPLEMENTATIE
 
 PC
 Quadruple P
 
 SUGAR-DIP
 
 2Close
 
 Stop or Go?
 
 STRIDER
 ALLO
 AMPHIA
 APOSTEL-I
 APOSTEL-II
 APOSTEL-III
 APOSTEL-IV
 
 Apostel VI
 ASB
 CHIPS
 DIGITAT
 ECV Implementation
 EuFis
 Fluxim
 GlucoMOMS
 HTA Longterm conseq.
 HTA Preference study
 HYPITAT
 HYPITAT-II
 HyRAS (Hypitat followup)
 > Implementatie Tour
 
 INDEX
 IUPC
 MOTHER
 NethOSS
 PIMPP
 PPROMCerclage
 PPROMEXIL
 Ppromexil-III
 PreCare
 PROBAAT
 PROBAAT-II
 PROBAAT-S
 ProTWIN
 SimpleII
 
 SIMPLE III
 STAN
 TeMpOH-1
 TeMpOH-3
 TOSTI
 TOTEM
 Triple P
 TRUFFLE
 WOMB study

 ABCD-study
 BIG CHANGE
 CAMPUR
 Cancer in pregnancy
 Doula study
 ECV tocolysis
 ECV Uterine relaxation
 EuroHeartSurvey
 FRUIT
 HP4ALL-PC
 HP4ALL-RS
 IMPACT
 INCAS
 IRIS
 Keizerlijk litteken
 MAKE
 OOPUS
 PRELHUDE
 PROMISES
 RAVEL
 SIMPLE
 STAN followup
 VET study
 VIS-project
 Wat bevalt beter
 ZAHARA II
 ZAHARA 3
 ZOBASII
 

Implementatie Tour


Implementatie van de resultaten van studies van het Verloskundig Consortium.


Achtergrond
Hoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zoín behandeling daadwerkelijk de beste keuze is. Vaak is er, ook binnen Nederland, sprake van aanzienlijke praktijkvariatie. Naast een mindere uitkomst voor de patiŽnt is deze zorg ook nog eens ondoelmatig. Een goede manier om werkelijk te weten wat de beste behandeling is en daarmee een manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is gezamenlijk onderzoek te doen, waarbij door de samenwerking grote aantallen patiŽnten in uniforme studies geincludeerd kunnen worden. Nu een aantal verloskundige studies van het Consortium zijn afgerond, en goeddeels geanalyseerd, is er aandacht nodig voor de implementatie van de onderzoeksresultaten in de klinische praktijk. Omdat vele ziekenhuizen participeren in het Verloskundig Consortium zijn al veel zorgprofessionals bekend met de vraagstellingen en uitkomsten van deze studies. De resultaten kunnen, mits deze goed worden geÔmplementeerd, bijdragen aan een effectievere zorg en behandeling van gecompliceerde zwangerschappen. Het hier voorgestelde implementatieplan gaat in eerste instantie om de volgende studies: HYPITAT, DIGITAT, PROBAAT, PPROMEXIL, IUPC, STAN en AMPHIA- trial.

Implementatieplan:
Om de participatiegraad en informatiespreiding te optimaliseren willen wij in alle ziekenhuizen bijeenkomsten te organiseren, waarin de resultaten en aanbevelingen van de studies besproken zullen worden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verloskundigen (ook uit de eerste lijn), arts-assistenten en gynaecologen. De bijeenkomsten zijn door de NVOG en KNOV geaccrediteerd en zullen ongeveer 1 uur duren. Graag willen wij U vragen om samen met de researchmedewerker uit uw regio een bijeenkomst in uw ziekenhuis te organiseren, dit kan eventueel gecombineerd worden met een BOB of VSV bijeenkomst.

Outcome measures
Om de implementatie te meten zal er een nulmeting worden verricht. We vragen elk ziekenhuis toestemming voor het geanonimiseerd opvragen van gegevens uit het LVR en gegevens van de afdeling inkoop.

Projectleaders
Prof. dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog, AMC Amsterdam
Dr. M. van Pampus, gynaecoloog, OLVG Amsterdam

Subsidy
ZonMW

Contact
Drs. S.M.S. Liem, arts-onderzoeker
E-mail:  sophieliem@gmail.com


 

Documents

Tour overzicht

 

Vragenlijst implementatie tour
Toestemmingsformulier implementatie tour
Presentielijst implementatie tour