logo


Welkom op de EXIUI studie pagina


Effectiveness of IUI-OH for couples with unexplained or mild male subfertility. A multicenter randomised controlled trial.

NL57383.018.16. ZonMW-projectnummer 837004023


SEENEZ

Deze studie is het NVOG SEENEZ project. SEENEZ staat voor Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet Effectieve Zorg.  Het SEENEZ-project is een initiatief van de stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten met gynaecoloog Sjaak Wijma als voorzitter. Zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben een prioriteitenlijst opgesteld met wensen voor zorgevaluaties om kwaliteit en kosten van verschillende behandelingen te toetsen. Het gaat om gynaecologen, KNO-artsen, neurologen, anesthesiologen, orthopeden en kinderartsen. Zorgverzekeraars ondersteunen het veelbelovende SEENEZ-project en stellen hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook ZonMw heeft op verzoek van het ministerie van VWS 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Medisch specialisten investeerden zelf al 1 miljoen euro in de voorbereiding.

De NVOG heeft de doelmatigheid van IUI als belangrijkste kennishiaat geprioriteerd (pijleroverstijgend) en ingediend als het NVOG SEENEZ project. Omdat de EXIUI als SEENEZ project door zowel Zonmw als zorgverzekeraars Nederland gefinancierd wordt, staan de logo's van beide organisaties evenals die van de NVOG vermeld. Op 28-10-2016 was de kick-off meeting en een symposium zorgevaluatie in aanwezigheid van 2e kamerleden. Meer informatie zie: ZonMW,  FMS en Zorgverzekeraars Nederland. Hier een overzicht van de SEENEZ projecten van de andere wetenschappelijke verenigingen.

-------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWS
November 2017

03: bijeenkomst SEENEZ projecten (Amerongen) en zorgevaluatie bijeenkomst.

Oktober 2017

24: eerste randomisatie buiten AMC: in JBZ!

CRF in CASTOR online, vragenlijst (NL) vanuit CASTOR te versturen.

Pijlerbestuur VPG akkoord met verzoek aan cie kwaliteitsdocumenten om notitie te maken bij verlopen richtlijn subfertiliteit en te verzoeken om te starten met uitgangsvraag IUI (GRADE).

September 2017

05: overleg met DSMB over instellen DSMB en interim analyse
11:  voortgangsgesprek met FREYA, ZonMW, ZN, NVOG en projectgroep

Augustus 2017

De engelstalige PIF is goedgekeurd door de METC (zie documenten). De gecombineerde vragenlijst voor randomisatie en na 3 en 6 maanden is ingekort (zie documenten).

Juli 2017

Castor geschikt voor randomisatie. Inlogs per centrum en per RM via trial bureau verstuurd. Randomisatie enveloppen svp retour naar trialburo of AMC Q3-119 t.a.v. Mol.

Juni 2017

Er zijn nu 8 centra die startklaar zijn voor de EXIUI studie. Daarnaast zijn er nog veel centra bezig met de het regelen van de lokale goedkeuring.


Mei 2017

Op 31/5 was er een bespreking tussen de NVOG (Anneke Kwee) en de leden van de pijler VPG op de SIG ART meeting in Utrecht. Download hier de presentatie.

 

April 2017

Verdubbeling aantal inclusies: totaal 6.


Maart 2017

Er is een positief nader oordeel voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Noordwestziekenhuisgroep locatie Den Helder, en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Documenten zijn te vinden op de documenten pagina. 

 

Februari 2017

Zowel het VU Medisch Centrum als het Maxima Medisch Centrum hebben lokale goedkeuring.

 

Januari 2017

In het AMC is het eerste koppel geÔncludeerd voor de EXIUI studie!

 

December 2016

Er is een positief nader oordeel voor het VUmc, Radboud UMC en MMC!


November 2016

De eerste onderzoeksverklaringen zijn binnen! In het AMC verwachten we in december de eerste patiŽnten te kunnen includeren.

 

Oktober 2016

Het onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de METC AMC! De documenten zijn geupload op de website.

 

Mei 2016

Het onderzoeksprotocol is ingediend bij de METC. We hopen spoedig goedkeuring te krijgen.