Welkom op de Elevate Posterior pagina

 

Een gerandomiseerde vergelijking tussen de [1] Elevate Posterior PC en

[2] sacrospinale fixatie.

NTR3075, MEC AMC 2011_308, NL38240.018.11

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Current number of inclusions: 0

Inclusions to go: 100

Geregistreerd op 3 januari 2013

Nieuws

 

9 november 2012

Er was even wat minder contact via deze website, maar gelukkig werd dat de afgelopen maand gecompenseerd door veel persoonlijk contact binnen de onderzoeksgroep. Inmiddels kijken we terug op een geslaagde onderzoekersbijeenkomst op 30 oktober jl. in Zwolle waar o.a. de belangrijkste knelpunten mbt de inclusie voor de Elevate Posterior Trial werden besproken. De notulen en belangrijkste actiepunten nav de onderzoekersbijeenkomst zijn inmiddels verstuurd. Prioriteit is het nauwkeurig invullen van het papieren CRF en het bijhouden van het aantal inclusies. Belangrijk hierbij is ook het bijhouden van de weigeraars en hun redenen. Een opzet voor een inclusierecord is naar een ieder gestuurd en zal ook terug te vinden zijn onder 'Documents'. Onder 'Inclusions' is een tabel toegevoegd waar per centrum te zien is hoeveel patienten er gerandomiseerd zijn en hoeveel geweigerd hebben. Veel succes!

 

13 augustus 2012: Deelname OLVG

Goed nieuws: ook het OLVG zal gaan deelnemen aan de Elevate Posterior trial. Hiermee hebben we voldoende deelnemende centra voor de Elevate Posterior trial om binnen de verwachte tijd het benodigde aantal patienten te includeren! De goedkeuring voor deelname van het OLVG vanuit de METC is er al, hopelijk volgt de goedkeuring van de lokale RvB vlot en kan ook het OLVG gaan starten met includeren, heel veel succes!

 

19 juli 2012: webbased randomiseren is vanaf heden mogelijk!

 

Stap 1: ga naar de randomisatie website

Stap 2: Log in met uw eigen inlognaam en code. Deze luidt als volgt:

  • Inlognaam: ....@studies-obsgyn.nl (uw oude inlognaam + @studies-obsgyn.nl)
  • Wachtwoord: ....Cons12 (Uw oude wachtwoord + Cons 12. Let op! Alleen de C met hoofdletter)

Stap 3: selecteer “studies” in het menu.

Stap 4: kies de studie waarvoor u iemand wil randomiseren, in dit geval de Elevate Posterior.

Stap 5: Vul het randomisatieformulier in. Controleer of alles is ingevuld en of bij alle inclusie criteria “yes” staat en bij alle exclusie criteria “no”. Check of datum van written informed consent is ingevuld.

Stap 6: klik op submit form, de patiënte zal gerandomiseerd worden, u ziet binnen enkele seconden het resultaat.

Bij vragen, opmerkingen of problemen kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker M. Weber: m.a.weber@amc.uva.nl06-43752753.

 

31 mei 2012 Opstart Elevate Posterior trial

Er wordt hard gewerkt aan de opstart van de Elevate Posterior trial. De site met bijbehorende documenten zijn online en de lokale toetsing in de verschillende centra loopt. De toetsing in het AMC en de Isala Klinieken Zwolle is helemaal rond en de studie is hier gestart. Hopelijk volgen de andere centra vlot mbv de nieuwe CCMO-richtlijn Externe Toetsing. Heel veel succes!