Welkom op de ASB pagina

Onderzoek naar ASymptomatische Bacteriurie bij zwangere vrouwen

NTR3068, ZonMw 50-50110-96-530, MEC AMC 2011_073, NL35375.018.11,

                                                                                                                                                              

Nieuws

 

5 augustus 2015:

De resultaten van de ASB zijn gepubliceerd in de Lancet Infectious diseases!
Alle deelnemende zwangere vrouwen, researchmedewerkers, gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen heel veel dank voor alle hulp en samenwerking met een fantastische publicatie als resultaat.

Via deze link is het artikel te bekijken: ASB publicatie Lancet ID

12 augustus 2013:

Beste allen, de eerste abstracts met de ASB data zijn gesubmit naar de SMFM. Dank voor al jullie hulp tot nu toe. Hopelijk gaat het compleet maken van het laatste deel net zo soepel.

 

10 juni 2013:

De afgelopen maand zijn we druk bezig geweest om de data te verzamelen van de eerste groep vrouwen die ondertussen al bevallen zijn. De resultaten van deze analyse zijn beoordeeld door de data safety en monitoring committee (DSMC) om ons een advies te kunnen geven over de veiligheid en effectiviteit van de studie. Het advies van de DSMC was om te stoppen met de ASB studie omdat onze primaire uitkomstmaat veel minder vaak voor komt dan werd verwacht op basis van de bestaande literatuur. Dit betekent dat er vanaf vandaag gestopt wordt met het randomiseren voor de ASB studie. De centra die nog screenpakketten hebben mogen deze nog opmaken tot 1 augustus mits er aan de deelnemers wordt uitgelegd dat ze niet meer benaderd kunnen worden voor de behandelstudie. We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle inzet tot nu toe! Zodra er meer resultaten bekend zijn kunt u dit ook terugvinden op deze site.

 

17 september 2012:

De ASB studie loopt goed. Vandaag is de 50e randomisatie gevalling in echocentrum FARA in Ede. Dank voor het fantastische werk! We zullen doorscreenen tot 6.400 screeningen, dit zijn er 2000 meer dan in eerste instantie ingeschat om toch voldoende randomisaties te gaan halen.

 

16 mei 2012:

De lente is ondertussen begonnen en de asbscreen inclusies stromen met een gelijkmatig tempo binnen. Ondertussen beginnen ook de randomisaties wat aan te trekken met al 4 randomisaties in de maand mei. Hopelijk blijven we ook in de zomermaanden deze aantallen inclusies en randomisaties behouden.

 

5 april 2012:

Goed nieuws, de ASB screeningen lopen als een trein, we zitten al boven de 1000 inclusies!! Ook is de registratiemodule online gegaan waardoor we beter inzicht hebben in het aantal inclusies. Nog niet alle screeningen zijn ingevoerd dus het systeem loopt iets achter maar dit hopen we binnen 2 weken bijgehaald te hebben.

Doordat de inclusies zo goed gaan betekent dit ook dat er geen nieuwe METC procedures meer opgestart hoeven te worden om de studie vlot te voltooien. Mochten er centra zijn die erg graag alsnog willen starten dan kan er contact opgenomen worden met de onderzoeker.

 

8 maart 2012:

We hebben de 750e inclusies behaald! Vanaf deze week is ook Slingeland Doetinchem van start. Veel succes!

 

15 februari 2012:

Het aantal screeninclusies gaat super goed, de teller staat ondertussen al op 452!!! Doordat de webapplicatie nog niet af is weet ik niet precies de aantallen inclusies per centrum. In het inclusieoverzicht staat daarom alleen het totaal aantal inclusies vermeld. Iedereen bedankt voor dit geweldige aantal!

 

10 januari 2012: declaraties

Het declaratieformulier voor de echocentra staat vanaf nu onder documents.

 

5 januari 2012: gelukkig nieuwjaar

Namens de ASB projectgroep willen we u allen het beste wensen voor 2012. De inclusies voor de ASB studie gaan snel omhoog. Week 52 vestigde een record met 40 deelnemers. Week 1 zit al op 43 deelnemers op het moment van schrijven. Hopelijk zet deze stijgende trend zich zo voort! Iedereen bedankt voor deze fantastische prestaties!

 

28 december 2011: counselingsvideo en nieuwe centra

Om deelnemers en medewerkers optimaal te kunnen informeren over het behandeldeel van de studie hebben we een video opgenomen. De video is te zien door hier te klikken en staat ook onder documents.

Daarnaast zijn we erg blij met de toename van het aantal deelnemende centra. In het nieuwe jaar zullen onder andere FARA en VCO echopunt gaan starten. Alvast hartelijk dank voor alle inzet!

 

30 november 2011: eerste inclusie voor de treat!

De eerste patient voor de ASB treat is geincludeerd in het AMC. Iedereen bedankt voor de hulp en inzet! Op naar de volgende 229!

 

11 november 2011: 54 inclusies + extra aandacht afname dipslides

Na een maand geincludeerd te hebben in het AMC staat de teller al op 54 inclusies! Super goed nieuws! Wel graag extra aandacht voor de afname van de dipslides. Een aantal dipslides kon niet beoordeeld worden doordat er urine in de bewaarkoker van de dipslide was meegestuurd. Hierdoor lost het kweekmateriaal waar de bacterien op moeten groeien op en kan er niets worden afgelezen. Er hoeft dus alleen over de dipslide heen geplast te worden en geen urine meegestuurd te worden!

 

10 oktober 2011: de eerste inclusies!

Fantastisch nieuws, de ASB studie is vandaag start gegaan in het AMC en direct al 2 inclusies. Bedankt echoscopisten!

 

23 september 2011 Engelse patientinformatie

De engelse patientinformatie voor de screening en de engelse instructie voor de dipslide staan vanaf nu ook online.

Voor de agenda: op 13 december 2011 zal een symposium plaatsvinden in het AMC aan het einde van de middag tot begin avond. Dit wordt jullie kosteloos aangeboden, accreditatie wordt aangevraagd. Meer details zullen volgen.

 

12 september 2011 opstart ASB

Er wordt druk gewerkt aan het opstarten van de ASB studie. Het streven is om 3 oktober te starten met de screening in het AMC. Daarna zal de treat erbij komen en zal de studie ook in andere centra gaan lopen. Indien u als ziekenhuis, echo- of verloskundigenpraktijk interesse heeft om mee te doen dan kunt u een email sturen naar b.m.kazemier@amc.uva.nl.