Welkom op de website van de APRIL-studie

(Low dose Aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous PretermLabour) 

- METC AMC: 2015_332#C20152636 - ABR:54463.018.15


Nieuws:

 

Op 18-09-2017 heeft de 150e inclusie plaatsgevonden in het Martini ziekenhuis! We zitten nu op 37% van het beoogde aantal inclusies!

Daarnaast kan nu het Catharina ziekenhuis in Eindhoven ook gaan beginnen met includeren!

--------

Per 1 juli 2017 neemt Anna Landman de co÷rdinerende taken van de APRIL-studie over. Zij zal ook via de e-mail april@studies-obsgyn.nl te bereiken zijn.

--------

De 100e inclusie heeft plaatsgevonden! In het Radboud MC

De 95e inclusie heeft op 16-5-17 plaatsgevonden in het OLVG, Oost; dit is de 1e inclusie in dit centrum!

De 90e inclusie heeft op 24-4-17 plaatsgevonden in MC Haaglanden en de 1e inclusie in Gelre ziekenhuizen is een feit!

Op 13-4-17 heeft de 82e inclusies plaatsgevonden in het MMC; daarmee doet nu 20% van het benodigde aantal vrouwen mee!

11-4-17 is ook het Canisius gestart met inclusies. 

3-4-17 heeft de 1e inclusie in het Zuyderland ziekenhuis plaatsgevonden

9-2-17 is ook het UMCU gestart met actief includeren!

3-2-17 heeft de 1e inclusie in het LUMC plaatsgevonden.

Tevens inclusies in Delfzicht (19-01-2017) en Diakonessenhuis (28-1-17) 

19-12-16 1e inclusie in Martini en daarmee nu 13 centra met inclusies!

17-12-16 1e inclusie in het Ter Gooi ziekenhuis

14-12-16 heeft de 41e inclusie plaatsgevonden (UMCG) waardoor nu 10% van het benodigde aantal (406) deelneemsters is ge´ncludeerd!

17-11-16 Ook in het Spaarne heeft de 1e inclusie plaatsgevonden

16-11-16 weer een centrum met een 1e inclusie: het Flevo in Almere!

11-11-16 1e inclusie in Wilhelmina ziekenhuis in Assen; daarmee nu 9 includerende centra!  

20-9-16 1e inclusie zowel in ZGT (Almelo) als HAGA (Den Haag)!

24-8-16 1e inclusie in UMCG

14-7-16 1e inclusie in MMC

11-7-16 1e inclusie zowel in Amphia ZKH als in Deventer ZKH!

13-6-16 1e inclusie in AMC

Op 31-5-16 heeft de aller 1e inclusie plaatsgevonden in het VUmc!

 

 

In april 2017 zijn er 19 ziekenhuizen waar actief ge´ncludeerd wordt. 13 ziekenhuizen zijn klaar om te gaan starten met includeren. 

 

 

Veel vragen of onduidelijkheden worden beantwoord in de FAQ. Mochten u nog vragen hebben mailt u dan april@studies-obsgyn.nl

 


 

Laag gedoseerde aspirine ter preventie van herhaalde spontane vroeggeboorte

 

In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37weken [1]. Deze kinderen moeten vaak lang in het ziekenhuis opgenomen blijven na de geboorte. Ook hebben zij een verhoogd risico op sterfte en meer gezondheidsproblemen.

Vrouwen die ooit te vroeg zijn bevallen hebben een grote kans op herhaling van spontane vroeggeboorte in een volgende zwangerschap[2]. Uit onderzoek van de placenta(moederkoek) is bekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen vrouwen die een vroeggeboorte hebben doorgemaakt en vrouwen die een preeclampsie(zwangerschapsvergiftiging)hebben doorgemaakt [3-9].

Het toedienen van aspirine aan vrouwen die in een eerdere zwangerschap een vroege preeclampsie hebben doorgemaakt, is zinvol in het verminderen van het heroptreden van de ziekte in de huidige zwangerschap. Gezien de overeenkomsten bij deze tweegroepen ontstond de hypothese dat het toedienen van aspirine ook zinvol zou kunnen zijn bij vrouwen die ooit een spontane vroeggeboorte doormaakten. 

Het gebruik van aspirine in de zwangerschap is veilig [10].

Doel is te onderzoeken of aspirine het aantal spontane vroeggeboorten kan verminderen.

In de APRIL-studie zal het effect van aspirine worden onderzocht op herhaalde spontane vroeggeboorte bij 406 vrouwen. Vrouwen die deelnemen zullen laaggedoseerde aspirine ofwel een placebo gebruiken, vanaf circa10 tot aan 36 wekenzwangerschapsduur. De belangrijkste uitkomst is het aantal(herhaalde)vroeggeboortes.

 

Contact: april@studies-obsgyn.nl

 

Refenties:

[1]         Stichting perinataleregistratie Nederland (2009) Perinatale Zorg in Nederland 2007

[2]         Meis PJ et al. Preventionof recurrent preterm deliveryby 17 P. N Engl J Med. 2003;348(:2379-85

[3]          RomeroR et al. Preterm labor: one syndrome, many causes.Science. 2014 Aug15;345(6198):760-5

[4]         Arias F, et al. Maternalplacental vasculopathy andinfection: two distinct subgroups among patients withpreterm labor and pretermruptured membranes. Am J Obstet Gynecol.1993;168:585-91.

[5]         Kelly R et al. Placentalvascular pathology and pretermdelivery. Am J Epidemiol. 2009;170:148-58.

[6]         Kim YM et al. Failure ofphysiologic transformation of thespiral arteries in patients with preterm laborand intact membranes. Am JObstet Gynecol. 2003 Oct;189(4):1063-9.

[7]         Kim YM et al. Failure ofphysiologic transformation of thespiral arteries in the placental bed inpreterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol.2002Nov;187(5):1137-42.

[8]         Chaiworapongsa T et al. Asubset of patients destined todevelop spontaneous preterm labor has an abnormalangiogenic profile inmaternal plasma:. J Matern Fetal Neonatal Med.2009(12):1122-39.

[9]         Misraet al. Placentalblood flow and the risk of preterm delivery. Placenta 2009;30:619-624.

[10]         Henderson J et al. Low dose ASA for prevention of morbidityand mortality frompreeclampsia: a systematic review for the U.S. PreventiveServices Task Force.Ann Intern Med 2014;160:695-703.]