logo


APOSTEL III Follow-up


The effect of tocolysis with nifedipine or atosiban on infant development (APOSTEL III follow-up)
ZonMw 836041012



26-02-2018
Beste collegaís,

De afgelopen tijd is er vanuit de verschillende centra hard gewerkt om deelnemers van de originele Apostel III trial te benaderen voor de follow-up. De inspanning vanuit de centra is geleverd, achter de schermen wordt er nog gewerkt.

Graag zouden we iedereen willen herinneren aan de mogelijkheid om de werkzaamheden te declareren. De afspraak die met de deelnemende centra is gemaakt, is de uitkering van Ä 5,00 per benaderde deelnemer, en Ä 12,50 voor een compleet geretourneerd set vragenlijsten.

Mogelijk hebben jullie eerder al een leeg declaratieformulier ontvangen. Indien dit niet het geval is, kun je deze vinden via de pagina Documents. Mocht het nog niet afgestemd zijn hoeveel vragenlijsten er retour gekomen zijn, neem dan nog even contact op per e-mail via t.m.vanwinden@amc.uva.nl.

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de geleverde inspanning.

Namens de Apostel III FU-onderzoeksgroep,
Tijn van Winden

28-03-2017
Beste iedereen,

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de financiŽn: de researchmedewerker stuurt een infobrief en ICF naar alle deelnemers. De non-responders worden nagebeld. Uit ervaring weten we dat hier soms meerdere pogingen voor nodig zijn, bij voorkeur op verschillende momenten van de dag. Per benaderde deelnemer ontvangt het deelnemende centrum Ä12,50. Omdat we alle belang hebben bij een lage loss of follow-up, is daar bovendien een bonus van Ä5,- aan gekoppeld per deelnemer van wie we uiteindelijk de vragenlijsten ingevuld binnen krijgen. Het trialbureau zal contact opnemen over de contracten om de betaling te regelen.

We willen graag in april de gegevens van alle deelnemers hebben, hier is dus actie gewenst. Als het goed is, heeft iedereen de benodigde documenten (voor ouders en eigen administratie) ontvangen. Voor de centra die nog geen contactbestand hebben: een leeg exemplaar is hier te downloaden. Indien er vragen zijn: neem gerust even contact op!

Vriendelijke groeten,
Tijn van Winden, onderzoeker: t.m.vanwinden@amc.uva.nl

16-03-2016

Het project is op 1 januari 2016 officieel van start gegaan. Vanaf deze datum zijn er een aantal vergaderingen geweest met alle betrokken onderzoekers. Het projectvoorstel werd verder uitgewerkt en extra input van experts werd verwerkt. Zo is er een extra vragenlijst (BRIEF-P) toegevoegd die executieve functies bij jonge kinderen in kaart kan brengen. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiŽnt en sociaal aangepast gedrag; eigenschappen die in onze maatschappij mede bepalend zijn voor het niveau van functioneren.
Waar de inclusies oorspronkelijk tussen 2,5 en 3,5 jaar zouden plaatsvinden, is dit nu tussen 2,5 en 5,5 jaar. Dit is vooral praktisch van aard: de vragenlijsten zijn gevalideerd tot 5,5 jaar. De follow-upstudie is 1 januari 2016 officieel van start gegaan: de oudste kinderen waren op dat moment reeds 4,5 jaar.

In het AMC werd de eerste inclusie van de originele Apostel III-studie gerealiseerd, hier benaderen we dus ook als eerst de ouders voor de follow-upstudie. Alle ouders hebben een brief thuis ontvangen, inmiddels hebben we 40 informed consents ontvangen. De volgende stap is het versturen van de vragenlijsten.
Aangezien de onderzoekersgroep zelf grotendeels in het AMC gevestigd is en de contacten dichter bij zijn, maakt dit het eenvoudiger om met de alhier opgedane kennis de uitrol van de studie naar de andere centra soepel te laten verlopen. Leidraad voor de tijdsplanning is de leeftijd van de kinderen. Zoals gesteld zijn de kinderen van ouders uit het AMC het oudst, gevolgd door het VUmc en UMCU. Hier zal in de uitrol dan ook de eerste prioriteit naar uit gaan.

Om de andere centra te informeren, is er een nieuwsbericht binnen het NVOG consortium verstuurd ter aankondiging van de follow-upstudie. Tevens is er een voordracht geweest op een landelijke kwartaalbijeenkomst met alle researchmedewerkers. Doel was enerzijds informatie verschaffen opdat de researchmedewerkers hun deel vlot zullen oppakken wanneer het benaderen van deelnemers in het betreffende centrum van start zal gaan. Anderzijds was er ruimte voor vragen naar aanleiding van het voorgestelde protocol.

16-03-2016
Na afronding van de Apostel III is het tijd om verder te kijken. De resultaten van het onderzoek lieten rondom de geboorte geen verschillen zien tussen de veelgebruikte weeŽnremmers (nifedipine en atosiban). Graag zouden we nu ook willen weten of er op lange termijn geen gezondheids- of ontwikkelingsverschillen zijn. De Apostel III-follow up heeft als doel de langetermijneffecten te vergelijken. ZonMW heeft aangegeven dit vervolgonderzoek erg belangrijk te vinden en hiervoor subsidie te verstrekken.