Triple P study

 

Preventing Preterm birth with Progesterone: Costs and effects of screening healthy women with a singleton pregnancy for a short cervical length

 

Welcome to the study website.

NTR- 2078/ ZonMW 50-50110-96-530/MEC AMC 08-374 08-328


NEWS

 

01 Juni 2013 einde Triple P

Triple P stopt!!!

Na ruim 20.000 metingen en 79 randomisaties wordt het tijd om de verzamelde data te analyseren. Praktisch gezien houdt het stoppen van de studie in dat er vanaf nu geen counseling voor Triple P deelname meer hoeft te worden verricht en dat er ook geen nieuwe metingen meer gepland hoeven worden. De vrouwen die al gecounseld zijn en nog graag mee willen doen kunnen dit nog melden bij het echocentrum / ziekenhuis en daar kan nog voor de studie gemeten worden tot uiterlijk 1 augustus. 

Namens de hele projectgroep heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt!

 

Declaratieformulieren kunt u downloaden op de pagina documents.

 

22 mei 2012 15.000 inclusies

Een aantal dagen geleden is de 15.000 ste inclusie verricht! We zijn erg trots met dit resultaat! Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

We zijn echter nog niet klaar! We zullen doorgaan met meten om de 100 randomisaties te bereiken.

 

05 januari 2012 Triple P counselvideo

Sindskort is er een video waarop een counselgesprek voor de Triple P te zien is. Deze video is voor deelnemers aan de studie en researchmedewerkers die deelnemers moeten counselen.

Het gaat om de counseling die moet plaatsvinden als er twee keer een korte baarmoederhals onder de 30 mm gemeten is.

via de onderstaande link komt u bij de video:

http://www.youtube.com/watch?v=E3z2HQ-Jow8

 

20 december 2011 symposium drie handen op een buik was een succes

13 dezember vond het symposium "drie handen op een buik" plaats in het AMC.  Het symposium had als thema; integrale 1e, 2e, 3e, lijns samenwerking binnen de verloskundige zorg en wetenschap. Als speciale gast was Dr. Bill Grobman uit de VS aanwezig.

Dank aan alle aanwezigen die het symposium tot een succes hebben gemaakt!

accreditatie voor de BEN kan worden aangevraagd via: A-1152 2 uur, voor de KNOV via: A 11-232 3 uur. accreditatiegegevens voor de NVOG volgen nog

 

30 september 2011de 10.000ste cervix meting en start van de ASB studie

Er zijn de afgelopen maanden een aantal hoogtepunten voorgevallen. Ten eerste is deze maand de 10.000ste meting verricht, een ongelofelijke prestatie waarvoor dank aan alle betrokkenen!

Daarnaast loopt de screening de laatste maanden erg goed, er zijn in augustus ruim 900 metingen verricht wat op zichzelf een record is.

Als laatste is het zo, dat de ASB studie binnenkort van start gaat; de ASB studie is een vervolg studie van de Triple P studie en kijkt naar de invloed van asymptomatische bacteriurie en de behandeling daarvan op het krijgen van een vroeggeboorte. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de ASB studie: www.studies-obsgyn.nl/ASB . We hopen dat er met net zoveel enthousiasme en inzet aan de ASB studie deelgenomen zal worden als aan de Triple P studie.

 

 

30 juni 2011 de 7500ste cervix meting

Deze maand werd de 7500ste cervixmeting verricht. Dit gebeurd in het VU medisch centrum. Dit betekent dat we de helft van alle inclusies hebben gehaald! Op dit moment worden er paar maand zo'n 600-700 cervix metingen verricht. We hopen dat dit aantal nog verhoogd kan worden door uitbreiding van het aantal centra en het toenemen van metingen per centrum. Binnenkort zullen vooral in de regio Utrecht centra opgestart worden.   

                                         

11 maart 2011  KNOV kent accreditatiepunten toe voor deelname Triple P

Vanaf heden zal de KNOV 5 accreditatiepunten toekennen aan verloskundigen die deelnemen aan het Triple P onderzoek. Binnenkort zullen alle deelnemende praktijken op de website onder participerende centra worden genoemd. Alle centra die meedoen wordt gevraagd om een intentieverklaring op te sturen, velen zullen dit al gedaan hebben, anderen misschien nog niet. Om het overzicht op de website zo compleet mogelijk te maken willen we alle verloskundigenpraktijken die nog geen intentieverklaring hebben opgestuurd, vragen dit alsnog te doen. De benodigde formulieren zijn te vinden op de website op de pagina documents onder verloskundigenpraktijk, uitgebreide uitleg is te vinden op de nieuwsbrief maart 2011 ook op de pagina documents. Voor meer vragen neem contact op via Triplep@studies-obsgyn.nl

 

24 februari 2011 5000ste meting

24 februari  werd de 5000ste baarmoederhalslengte gemeten in echocentrum MaMa in Velserbroek. Er worden landelijk nog steeds meer en meer metingen verricht, waarvoor veel dank aan alle deelnemende praktijken, echocentra en ziekenhuizen en natuurlijk alle vrouwen die willen meedoen aan de studie!

 

01 februari 2011 Triple P team van de maand:

VCO echopunt: Van links naar rechts bovenste rij: Nicolette Feiertag, Nicoline v/d Velden, Hester Dolleman. Onderste rij van links naar rechts: Elly Stekelbos, Desiree Lesscher, Ineke Roon.

Namens de echoscopisten: Wij zijn zeer verheugd te horen dat wij zo'n grote bijdrage kunnen leveren aan jullie belangrijke onderzoek (team VCO Amsterdam).

 

01 december 2010 Triple P team van de maand:

Echocentrum EVA Varsseveld: van links naar rechts: Ellen ter Maat (coördinator), Jacqueline Verschuren (echoscopist),Therese van Hoorn (echoscopist),Gerda Westerman (echoscopist).

 

Het verloskundig centrum Varsseveld EVA is een initiatief van twee verloskundige kringen en is in april 2007 gestart met  de uitvoering van prenatale screenings echo’s. Eerstelijns verloskundigen uit deze kringen zijn opgeleid voor het uitvoeren van de screeningsecho’s.  Alle echoscopisten zijn inmiddels ook FMF gecertificeerd. In juli 2010 zijn de echoscopisten begonnen met de e-learning cursus en de eerste voorzichtige metingen werden gedaan. Vanaf augustus is het aantal metingen in snel tempo toegenomen en de teller staat eind november al op 275 metingen. Een geweldig resultaat dat zeker te danken is aan de grote betrokkenheid en nauwe samenwerking met de eerstelijn en enthousiasme van het team van EVA. Zij krijgen met recht de titel team van de maand.

 

04 augustus 2010 Triple P team van de maand:

DSC01327.JPG downloaden

Triple P team Spaarne ziekenhuis Hoofddorp

 

Sindskort is de Triple P studie ook opgestart in het Spaarne ziekenhuis te Hoofddorp, de studie is daar met groot enthousiasme ontvangen, en de opstart is zeer soepel verlopen. Vanaf nu kan er tijdens de 20 weken echo in het Spaarne ziekenhuis ook een baarmoederhals lengte gemeten worden in het kader van de Triple P studie.

 

31 mei 2010 Triple P topmaand!

250 metingen deze maand!!! Een Triple P record! Sinds de start van de Triple P studie zijn er in een maand nog niet zoveel metingen geweest.

Met als topincludeerder cluster Amsterdam, maar ook andere clusters waar steeds meer gemeten wordt. Inmiddels zijn er 10 metende centra.

Bij deze iedereen hartelijk dank voor alle inzet! En dank aan alle deelnemers!

 

 

21 mei 2010 laatste nieuws

Nieuw: BEN (beroepsvereniging echoscopisten nederland) accreditatie voor de Triple P e-learning cursus cervixlengte meten!

Vanaf nu krijgen echoscopisten die de e-learning module met voldoende resultaat hebben doorlopen en 5 cervixlengtemetingen hebben ingestuurd  2 accreditatiepunten van de BEN.

De nascholing staat bij de BEN geregistreerd onder nummer A-1013

 

De e-learning cursus kan gevolgd worden door te klikken op de knop in de linker bovenhoek van de website, er moet dan ingelogd worden op de site van medischonderwijs.nl Je moet hier een eigen account aanmaken dat kan binnen enkele minuten, zie ook de instructies op de Triple P website onder documents!

 

 

26 april 2010 stand van zaken

Een korte update mbt tot de Triple P uitbreiding. Inmiddels zijn er 22 centra met METC toestemming.

Op dit moment zijn er 7 actief metende centra.

Stukje bij beetje wordt de Triple P ook in de eerste lijn geïntegreerd. Er zijn nu 3 echocentra die kunnen inloggen, waarvan er een al actief metingen uitvoert.

Sinds een aantal weken beginnen de cursus resultaten van echoscopisten uit het hele land binnen te stromen, dus ook daar wordt aan gewerkt.

Nieuw op de site is de rationale voor verhogen van de afkapwaarde van cervixlengte 25 mm naar 30 mm, onder documenten.

 

01 maart 2010 belangrijke wijziging protocol Triple P

Vanwege een gering aantal screen positieven (1% in plaats van de verwachte 10%) Is er besloten het inclusiecriterium voor de Triple P treat studie te veranderen van 25 naar 30 mm cervixlengte.

Wellicht kan het geringe aantal screen positieven verklaard worden door het moment van de cervixlengte meting. In de studie van da Fonseca ( NEJM 2007) waarop wij onze eerste aannames baseerden, werd de cervix bij een latere amenorroeduur gemeten, en was daarnaast sprake van een gemengde hoog- en laagriscico populatie.

Overleg met onderzoekers van de Noord-Amerikaanse SCAN studie leert dat ook deze onderzoekers in een laagrisico populatie een grens van 30 mm hanteren.

We schatten de kans op vroeggeboorte bij een cervixlengte korter dan 20 mm gemeten bij 20 weken amenorroeduur op 30%, terwijl deze kans bij een cervixlengte tussen de 20 en 30 mm 5% is.

Het voorstel om het inclusiecriterium te veranderen van 25 naar 30 mm is door de METC van het AMC goedgekeurd.

 

16 februari 2010 stand van zaken

De Triple P studie wordt opgestart in de eerste lijn. Via voorlichting op vsv's en kringvergaderingen proberen we verloskundigenpraktijken en echocentra te betrekken bij de Triple P.

Het echocentrum VCO echopunt in Amsterdam is het eerste echocentrum dat vanaf dit moment ook cervix metingen gaat verrichten, hopelijk volgen er snel meer.

Instructies voor invoer van metingen zijn te vinden onder instructions op de website.

 

26 januari 2010 stand van zaken

Er zijn drie nieuwe centra met METC goedkeuring! In het Zaans medisch centrum en Orbis MC Sittard kan binnenkort gestart worden met de Triple P. In het Atrium MC te Heerlen zijn vandaag al de eerste metingen verricht! Kijk voor een overzicht van het aantal inclusies per centrum bij inclusions in de grafiek randomisaties per centrum.

Al gebruik gemaakt van de e-learning cursus? Kijk in de linkerbovenhoek van de Triple P website bij cursus cx lengte meten, lees eerst de instructies die vermeld staan onder cervixlengtemeting op de pagina documents!

 

18 januari 2010 E-learning cursus voor cervix meting is klaar!!

De e-learning cursus voor het leren meten van cervixlengtes is klaar!. Er is toegang door te klikken op het kopje cursus cervixlengte meten in de kolom in de linker bovenhoek van de website. Om de cursus te doen moet er ingelogd worden op de pagina medischonderwijs.nl. Dit kan binnen een paar minuten. Lees voor het starten met de cursus eerst de instructies die vermeld staan onder cervixlengtemeting op de pagina documents!!

 

08 januari 2010

METC goedkeuring in het MST Twente, de Triple P zal daar binnenkort gaan starten! De e-learning cursus voor het meten van  de cervixlengte is klaar, en binnenkort te bereiken via een link op de Triple P website.

 

Uitbreiding van het Triple P team! Jeanine van der Ven is in december begonnen als verloskundig onderzoeker en zal zich vooral bezig gaan houden met het opstarten van de Triple P in de centra buiten Amsterdam en de eerste lijn.

 

29 december 2009 laatste nieuws van dit jaar

De laatste weken van 2009 zijn er veel cervixmetingen verricht, binnenkort zal de teller op de pagina gaan meelopen om het aantal inclusies bij te houden. Ook in het OLVG in Amsterdam en het MC Haaglanden worden nu cervixmetingen verricht!

Verder wordt er hard gewerkt aan een e-learning cursus voor het uitvoeren van cervixmetingen, de verwachting is dat deze cursus Januari 2010 klaar is en toegankelijk wordt via de Triple P website.

 

Vast de beste wensen voor 2010!

 

04 december 2009 1ste inclusie

De eerste inclusie is binnen!!!!

 

30 november 2009 stand van zaken

Sinds 2 weken zijn we begonnen met het meten van cervixlengtes in het AMC, VUMC en MMC Veldhoven.

Alles lijkt goed te lopen, tot nu toe is er 1 korte cervix gemeten.

Verder wordt er hard gewerkt aan het volmaken van de randomisatiewebsite en komen er steeds meer goedkeuringen binnen voor lokale uitvoerbaarheid. Hopelijk kunnen we binnenkort ook in andere centra starten met meten!