Contact

 

 

Researcher

Ayesha Heinis. MPA

UMC St Radboud

Dep. Obstetrics/Gynaecology

Geert Grooteplein-Zuid 10

6525 GA Nijmegen

Tel. 024-3617769

E-mail: a.heinis@obgyn.umcn.nl

 

 

Projectleader

Prof. Dr. F.Vandenbussche, MD PhD

UMC St Radboud

Dep. Obstetrics / Gynaecology

Geert Grooteplein-Zuid 10

6525 GA Nijmegen

Tel. 024-3611111

E-mail: f.vandenbussche@obgyn.umcn.nl

 

 

Prof. dr. F.K. Lotgering, MD PhD

UMC St Radboud

Dep. Obstetrics / Gynaecology

Geert Grooteplein-Zuid 10

6525 GA Nijmegen

Tel. 024-3611111

E-mail: F.Lotgering@obgyn.umcn.nl

 

 

General Contact

Maya Kruijt

Trial bureau of the obs/gyn Consortium
AMC (Amsterdam)
Tel. 020 - 566 3857
Fax. 020 - 696 3489
E-mail
info@studies-obsgyn.nl

 

 

Research Nurses/midwifes

klik op deze link

 

 

Projectgroup

Drs. J. van Drongelen, gynecologist, RUNMC, Nijmegen

Dr. E. Adang, health technology assessment, RUNMC, Nijmegen

Prof. dr. G. Borm, statistician, RUNMC, Nijmegen

Dr. A. Kwee, gynecologist, RUNMC, Nijmegen

Prof. dr. B.W. Mol, gynecologist/clinical epidemiologist, AMC Amsterdam

Dr. M. Porath, gynecologist, MMC, Veldhoven

Dr. H.L.C. Scheepers, gynecologist MUMC, Maastricht