Contact

Principal investigator

 

Drs. T.P. Schaap

AIOS gynaecologie & promovendus NethOSS

 

NVOG
Postbus 20075
3502 LB Utrecht
t.a.v. T.P. Schaap, NethOSS/AMS

E: info@nethoss.nl

 

 

 

Projectleader

Dr K.W.M. Bloemenkamp, gynaecoloog-perinatoloog WKZ Utrecht

Department of Obstetrics

University Medical Center Utrecht

Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis

Lundlaan 6, huispostnummer KJ.02.507.0

Postbus 85090

e-mail: k.w.m.bloemenkamp@umcutrecht.nl

 

 

 

General contact/information about this website:
Maya Kruijt

Trial bureau of the obs/gyn Consortium
AMC (Amsterdam)
Tel. 020 - 566 3857
Fax. 020 - 696 3489
Email.
info@studies-obsgyn.nl

 

Project group

 

Prof. Dr J. van Roosmalen

Dept. Obstetrics/Gynaecology

Leiden University Medical Center

E: j.j.m.van_roosmalen@lumc.nl

 

Prof. A Franx

Dept. Obstetrics/Gynaecology

University Medical Center Utrecht

E: A.Franx-2@umcutrecht.nl

 

Dr. J.J. Zwart

Dept. Obstetrics/Gynaecology

Deventer Hospital

E: j.j.zwart@lumc.nl

 

Prof. Dr. J.M.M. van Lith

Dept. Obstetrics/Gynaecology

Leiden University Medical Center

E: J.M.M.van_Lith@lumc.nl