Frequently Asked Questions

 

Click here for the english version of the FAQ

 

FAQ over LMWHs*
* Hieronder vallen nadroparine, dalteparine, tinzaparine en enoxaparine

NB: Het middel van eerste keuze in deze studie is nadroparine. Wanneer u allergisch bent voor nadroparine of dit middel om een andere reden niet mag gebruiken, zal uw arts één van de alternatieve middelen, hierboven genoemd, voorschrijven.

 

Wat zijn LMWHs?
LMWHs (Low Molecular Weight Heparin) is een verzamelnaam voor een bepaald soort medicijnen met een stollingsremmende werking. Het wordt middels injecties, meestal door de patient zelf, onder de huid toegediend.

 

Is het veilig bij/tijdens zwangerschap?
Diverse studies hebben aangetoond dat LMWHs veilig kunnen worden gegeven tijdens de zwangerschap. LMWHs passeren de placenta niet en komen hierdoor niet in contact met de foetus.

 

Zijn de bloedingen erger bij gebruik van LMWHs bij/na de bevalling?
Om een verhoogd bloedingsrisico te vermijden, wordt geadviseerd LMWH te stoppen op het moment dat de bevalling begint met weeën of met het breken van de vliezen. Bij een geplande bevalling wordt de LMWH 24 uur voor de bevalling voor het laatst toegediend. De behandeling met LMWH kan 12 tot 24 uur na de bevalling worden hervat, indien het bloedverlies niet overmatig is. Dit laatste wordt beoordeeld door de gynaecoloog of verloskundige.

 

Kan een ruggenprik kwaad bij het gebruikt van LMWH?
Een ruggenprik tijdens behandeling met LMWH is niet toegestaan door het risico dat dit met zich meebrengt. Om voor een ruggenprik in aanmerking te komen dient u 24 uur voor het zetten van de ruggenprik te stoppen met LMWH.

 

Moet ik vaak/vaker gecontroleerd worden?
De bezoeken voor het onderzoek vallen zoveel mogelijk samen met de gebruikelijke zwangerschapscontroles bij uw behandelend arts of verloskundige. U hoeft dus niet vaker voor controle te komen.

 

Als ik zwaarder wordt, moet dan de hoeveelheid ook aangepast worden?
Een vaste lage dosis LMWH wordt gegeven aan de vrouwen die zijn ingeloot in de ‘lage dosis’ groep. Bij de vrouwen die in de ‘hogere dosis’ groep zijn ingeloot, wordt de dosis aangepast gedurende de zwangerschap en het kraambed op basis van het meest actuele lichaamsgewicht.

 

Hoe kan ik de injecties het best toedienen?
De injecties geeft u 1 keer per dag in de ochtend, direct onder de huid van onderbuik of het bovenbeen. Doe dit niet telkens op dezelfde plaats, maar wissel steeds af.

 

Wat moet ik doen als ik een spuit vergeten ben?
De volgende dag weer doorgaan met spuiten, u hoeft de vergeten spuit niet ‘in te halen’. Probeer te voorkomen dat u een dag vergeet.

 

Hoe gaat het bij een geplande of ongeplande keizersnede (sectio)?
Bij een geplande keizersnede wordt uw behandeling met LMWH 24 uur van tevoren gestopt om het bloedingsrisico te verlagen. Bij een ongeplande keizersnede zal de behandeling met LMWH per direct worden stopgezet.

 

Hoe gaat het na de bevalling verder?
De behandeling met LMWH wordt 12 tot 24 uur na de bevalling hervat, indien het bloedverlies niet overmatig is. Dit laatste wordt beoordeeld door de gynaecoloog of verloskundige. De LMWH wordt nog 6 weken voortgezet.

 

Hoe gaat het bij het geven van borstvoeding?
LMWHs worden niet aangetroffen in borstvoeding en kan veilig worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

 

Hoe gaat het als de zwangerschap vroegtijdig eindigt (bijvoorbeeld in het geval van een miskraam)?

Het is belangrijk dat u doorgaat met de LMWH tot 6 weken na de beëindiging van de zwangerschap. Ook na een miskraam is het risico op trombose namelijk verhoogd. Bij hevig bloeden moet de LWMH wel even gestopt worden, dus overleg laagdrempelig met uw behandelend arts binnen kantooruren, of met de dienstdoende arts buiten kantoortijden.