Login for members:
Name:
Password:
Create new

 

Informatie voor patienten

Samen werken aan gezonde zwangerschappen in Nederland

 

 

Onderstaande informatie is bedoeld voor studiedeelnemers in interventie gemeenten.
[Voor informatie voor studiedeelnemers in controle gemeenten scrolt u naar beneden.
Bij 'documents' kunt u de pdf versie van beide brieven downloaden]

 

Geachte mevrouw,

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar risico’s in de zwangerschap. Het project heet Healthy Pregnancy 4 All: een gezonde zwangerschap voor iedereen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief daarom rustig door.

 

1. Wat is het doel van dit onderzoek?

Alle aanstaande moeders en vaders hopen op een gezond kind. Daarom willen we in Nederland de zorg tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte verbeteren. In veertien gemeenten werken zorgverleners samen met het Erasmus MC uit Rotterdam in het project Healthy Pregnancy 4 All. Het project richt zich op twee groepen vrouwen: vrouwen die zwanger willen worden en vrouwen die zwanger zijn.

In een aantal gemeenten proberen we uit of onze aanpak werkt. De gemeente waarin u woont, doet mee aan dit project. In andere gemeenten verandert er nog niets.

Uw verloskundige of gynaecoloog doet mee aan het onderzoek voor vrouwen die zwanger zijn.

 

2. Wat is het onderwerp van het onderzoek?

Tijdens uw zwangerschap wordt u begeleid door een verloskundige of gynaecoloog. Zij letten op uw gezondheid en die van de baby. Als u al eerder zwanger bent geweest, en toen problemen heeft gehad, wordt er extra goed op u gelet. Toch is dat niet altijd voldoende. Ongezonde leefgewoonten, maar ook stressvolle omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen invloed hebben op uw gezondheid, en die van uw kind. Graag willen we hier samen met u iets aan doen. Wij denken dat het belangrijk is om al vroeg in de zwangerschap risico’s op te sporen. Om risico’s op te sporen gebruiken we een nieuwe scorekaart. Deze heet de Rotterdam Reproductive Risk Reduction scorekaart, kortweg de R4U. Door de R4U te gebruiken, willen we nagaan of bepaalde risico’s sneller worden opgespoord en daardoor sneller adequate zorg kan worden ingezet.

 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Uw verloskundige of gynaecoloog neemt samen met u de lijst met vragen door. Deze vragen gaan over uw gezondheid, over uw leefomstandigheden, over uw leefstijl, over eerdere zwangerschappen en bevallingen. Er worden ook vragen gesteld over uw woon- en werkomstandigheden. Veel van deze vragen stelt uw verloskundige of gynaecoloog bij het eerste bezoek. Met de antwoorden op deze vragen scoort u een bepaald aantal punten. Dat helpt om te zien of er extra aandacht nodig is. Als de score niet verhoogd is, verandert er niets voor u.

Als de score wel verhoogd is, dan is er misschien extra zorg nodig. Uw verloskundige of gynaecoloog bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn en stelt samen met u een plan op om de uitkomsten van de vragenlijst te verbeteren. Dit is allemaal bedoeld om uw kind een betere kans te geven op een goede start.

Met dit onderzoek willen we voor ons zelf ook een aantal vragen beantwoorden. Dit zijn vragen zoals: ‘Heeft het zin om deze vragenlijst met een scorekaart te gebruiken?’, ‘Komt u nu sneller terecht bij de juiste zorgverleners?’ en ‘Worden daardoor minder kinderen te vroeg geboren of geboren met een te laag gewicht?’

 

4. Wat wordt er van u verwacht?

Binnenkort gaat u voor de eerste keer naar uw verloskundige of gynaecoloog. Wij vragen u om voor dat eerste bezoek thuis een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We vragen enkele algemene gegevens zoals uw leeftijd en waar u geboren bent, en we stellen vragen over uw leefstijl.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. Uw verloskundige of gynaecoloog krijgt uw antwoorden niet te zien en weet dus niet wat u heeft ingevuld. Daarom kan het voorkomen dat uw verloskundige of gynaecoloog dezelfde vragen stelt die u al in de vragenlijst heeft beantwoord.

Uw verloskundige of gynaecoloog registreert alle gegevens van uw zwangerschap en de geboorte in een landelijk systeem, de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Dit wordt altijd al gedaan en heeft niets met het onderzoek te maken. Deze gegevens zijn voor ons onderzoek wel heel belangrijk, want dan weten we hoe het verder met u en uw kindje tijdens de zwangerschap en de geboorte is gegaan. Graag zouden wij van de verloskundige of gynaecoloog deze informatie ontvangen. Maar hiervoor hebben we wel uw toestemming nodig. Soms komt het voor uw pasgeboren kindje na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven op de kinderafdeling. Als dit gebeurt, zouden wij ook graag de reden van deze opname navragen bij de kinderarts. Om dit na te vragen hebben wij ook eerst uw toestemming nodig

Met een kleine groep vrouwen willen we tijdens de zwangerschap nogmaals contact opnemen voor het beantwoorden van een paar korte vragen. Dit gaat dan over de ervaring en tevredenheid over de zorg. Misschien benaderen we ook u. We hopen dat u ook deze vragen wilt beantwoorden.

 

5. Wat is meer of anders dan de reguliere zorg die u krijgt?

Als u meedoet met het onderzoek hoeft u niet vaker naar de verloskundige of gynaecoloog, dan wanneer u niet mee doet. Wat wel anders is, is dat u thuis een korte vragenlijst invult en wij om toestemming vragen voor het opvragen van uw zwangerschaps- en bevallingsgegevens. Verder krijgt u precies dezelfde zorg als alle andere zwangere vrouwen.

 

6. Wat zijn mogelijke voordelen en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Aan het meedoen aan het onderzoek zitten voordelen en nadelen.

We zetten ze voor u op een rijtje.

Wat zijn de voordelen

- er is extra aandacht voor eventuele risico’s tijdens de zwangerschap die voor u of uw kindje ongunstige gevolgen kunnen hebben;

- bij een eventueel risico wordt samen met u een plan gemaakt om dit aan te pakken U krijgt dan dus extra zorg en hulp aangeboden;

- er zijn geen risico’s verbonden aan deelname van dit onderzoek.

Wat zijn de nadelen

- we vragen aan u om thuis een korte vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 10 minuten van uw tijd;

www.erasmusmc.nl/HP4ALL 

- aan een klein groepje vrouwen willen we tijdens de zwangerschap nog een vragenlijst toesturen, om te vragen hoe tevreden of ontevreden u was over de zorg. We stellen uw mening namelijk erg op prijs. U kunt dus tijdens de zwangerschap nog een keer een vragenlijst van ons ontvangen.

 

7. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U wordt niet gevraagd om de vragenlijst met algemene gegevens in te vullen, en uw zwangerschap- en bevallingsgegevens worden niet opgevraagd bij uw zorgverlener. U krijgt gewoon de zorg die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.

 

8. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alle gegevens uit dit onderzoek worden anoniem opgeslagen onder een code. Alleen de onderzoeker heeft toegang tot deze gegevens. Uw gegevens hebben we nodig om later zwangerschapsgegevens terug te zoeken de Perinatale Registratie Nederland (PRN). We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in vakliteratuur. Hiervoor geldt ook dat deze gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn. Wij willen uw gegevens graag bewaren. Want misschien kunnen we daar later een ander onderzoek mee uitvoeren. Als u dat niet wilt, dan respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze op het toestemmingsformulier aangeven. Als u het goed vindt dat wij uw gegevens bewaren, worden de gegevens 15 jaar bewaard. Voor de start van een eventueel nieuw onderzoek, zullen wij opnieuw om uw toestemming vragen. U kunt dan alsnog beslissen of wij uw gegevens nog een keer mogen gebruiken.

 

9. Welke Medisch Ethische Toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij deze METC en niet valt onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

 

10. Wilt u verder nog iets weten?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw zorgverlener of de onderzoeker. Op de eerste pagina van deze brief vindt u haar contactgegevens.

 

Mogen wij uw zwangerschaps- en bevallingsgegevens gebruiken? Dan vult u bij de verloskundige of gynaecoloog een toestemmingsformulier in. Met dit formulier geeft u toestemming dat u meedoet aan het onderzoek en verklaart u dat u deze informatie heeft ontvangen en begrepen.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens het projectteam van Healthy Pregnancy 4 All,

 

Amber Vos

 

Arts onderzoeker


 


Informatie voor studiedeelnemers in controle gemeenten:


Geachte mevrouw,

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar risico’s in de zwangerschap. Het project heet Healthy Pregnancy 4 All: een gezonde zwangerschap voor iedereen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief daarom rustig door.

 

1. Wat is het doel van dit onderzoek?

Alle aanstaande moeders en vaders hopen op een gezond kind. Daarom willen we in Nederland de zorg tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte verbeteren. In veertien gemeenten werken zorgverleners samen met het Erasmus MC uit Rotterdam in het project Healthy Pregnancy 4 All. Het project richt zich op twee groepen vrouwen: vrouwen die zwanger willen worden en vrouwen die net zwanger zijn.

In een aantal gemeenten proberen we uit of onze aanpak werkt. De gemeente waarin u woont, doet mee aan dit project. In andere gemeenten verandert er nog niets.

Uw verloskundige of gynaecoloog doet mee aan het onderzoek voor vrouwen die zwanger zijn.

 

2. Wat is het onderwerp van het onderzoek?

Tijdens uw zwangerschap wordt u begeleid door een verloskundige of gynaecoloog. Zij letten op uw gezondheid en die van de baby. Als u al eerder zwanger bent geweest, en toen problemen heeft gehad, wordt er extra goed op u gelet. Toch is dat niet altijd voldoende. Ongezonde leefgewoonten, maar ook stressvolle omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen invloed hebben op uw gezondheid, en die van uw kind. Graag willen we hier samen met u iets aan doen. Wij denken dat het belangrijk is om al vroeg in de zwangerschap risico’s op te sporen. Om risico’s op te sporen gebruiken we een nieuwe scorekaart. Deze heet de Rotterdam Reproductive Risk Reduction scorekaart, kortweg de R4U. Door de R4U te gebruiken, willen we nagaan of bepaalde risico’s sneller worden opgespoord en daardoor sneller adequate zorg kan worden ingezet.

 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De R4U wordt in een aantal gemeenten door de verloskundige of gynaecoloog gebruikt. De verloskundige of gynaecoloog zal bij het eerste bezoek deze lijst met de zwangere vrouw doornemen en bepalen welke zorg zij het beste kan krijgen. Niet in alle gemeenten wordt de R4U gebruikt. U woont in één van de gemeenten waar het nog niet gebruikt wordt. Omdat in uw gemeente de scorekaart nog niet wordt gebruikt en in andere gemeenten wel, kunnen we een vergelijking maken tussen de zorg die iedereen krijgt en de zorg waaraan de R4U is toegevoegd.

 

4. Wat wordt er van u verwacht?

Om deze vergelijking te maken, zouden wij graag gebruik maken van de gegevens van uw zwangerschap en de geboorte van uw kind. Uw verloskundige of gynaecoloog registreert deze gegevens in een landelijk systeem, de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Dit wordt altijd al gedaan en heeft niets met dit onderzoek te maken. Wel zijn deze gegevens voor ons onderzoek heel belangrijk, want dan weten we hoe het verder met u en uw kindje tijdens de zwangerschap en de geboorte is gegaan. Graag zouden wij van de verloskundige of gynaecoloog deze informatie ontvangen. Maar hiervoor hebben we eerst uw toestemming nodig. Soms komt het voor dat uw pasgeboren kindje na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven op de kinderafdeling. Als dit gebeurt, zouden wij ook graag de reden van deze opname navragen bij de kinderarts. Om dit na te vragen hebben wij ook eerst uw toestemming nodig.

 

Binnenkort gaat u ook voor de eerste keer naar uw verloskundige of gynaecoloog. We vragen u om voor het eerste bezoek een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. In deze vragenlijst vragen we enkele algemene gegevens zoals uw leeftijd en waar u geboren bent, en we stellen vragen over uw leefstijl. Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. Uw verloskundige of gynaecoloog krijgt uw antwoorden niet te zien en weet dus niet wat u heeft ingevuld. Daarom kan het gebeuren dat uw verloskundige of gynaecoloog dezelfde vragen stelt die u ook in de vragenlijst heeft beantwoord.

Met een kleine groep vrouwen willen we tijdens de zwangerschap nogmaals contact opnemen voor het beantwoorden van een paar korte vragen. Dit gaat dan over de ervaring en tevredenheid over de zorg. Misschien benaderen we ook u. We hopen dat u ook deze vragen wilt beantwoorden.

 

5. Wat is meer of anders dan de reguliere zorg die u krijgt?

Als u meedoet met het onderzoek hoeft u niet vaker naar de verloskundige of gynaecoloog, dan wanneer u niet mee doet. Wat wel anders is, is dat u thuis een korte vragenlijst invult en dat wij om toestemming vragen voor het opvragen van uw zwangerschaps- en bevallingsgegevens. Verder krijgt u gewoon dezelfde zorg als alle andere zwangere vrouwen in Nederland.

 

6. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt gewoon de zorg die u anders ook zou krijgen. Er wordt niet aan u gevraagd om een vragenlijst in te vullen en uw zwangerschap- en bevallingsgegevens worden niet opgevraagd bij uw zorgverlener. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.

 

7. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alle gegevens uit dit onderzoek worden anoniem opgeslagen onder een code. Alleen de onderzoeker heeft toegang tot deze gegevens. Uw gegevens hebben we nodig om later zwangerschapsgegevens terug te zoeken de Perinatale Registratie Nederland (PRN). We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in vakliteratuur. Hiervoor geldt ook dat deze gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn. Wij willen uw gegevens graag bewaren. Want misschien kunnen we daar later een ander onderzoek mee uitvoeren. Als u dat niet wilt, dan respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze op het toestemmingsformulier aangeven. Als u het goed vindt dat wij uw gegevens bewaren, worden de gegevens 15 jaar bewaard. Voor de start van een eventueel nieuw onderzoek, zullen wij opnieuw om uw toestemming vragen. U kunt dan alsnog beslissen of wij uw gegevens nog een keer mogen gebruiken.

 

8.Welke Medisch Ethische Toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij deze METC en niet valt onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

 

9. Wilt u verder nog iets weten?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw zorgverlener of de onderzoeker. Op de eerste pagina van deze brief vindt u haar contactgegevens.

 

Mogen wij uw zwangerschaps- en bevallingsgegevens gebruiken? Dan vult u bij de verloskundige of gynaecoloog een toestemmingsformulier in. Met dit formulier geeft u toestemming dat u meedoet aan het onderzoek en verklaart u dat u deze informatie heeft ontvangen en begrepen.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens het projectteam van Healthy Pregnancy 4 All,

 

Amber Vos

Arts onderzoeker