Login for members:
Name:
Password:
Create new

 

 

Welkom op de HP4ALL pagina voor het onderdeel risicoselectie

 

Healthy Pregnancy 4 All - Preconception Care and Risk Assessment during pregnancy
NTR3367, VWS subsidienummer 318804, MEC EMC 2012-322

 

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het Erasmus MC een landelijk project gestart.

 

De hoofddoelstelling van het project Healthy Pregnancy 4 All is kennisontwikkeling door invoering en toepassing van ketenoverstijgende methoden en instrumenten. Er worden experimenten ingezet op het gebied van:

 Programmatische preconceptiezorg

 Vernieuwde risicoselectie in de zwangerschap

 Het bereiken van hoogrisicogroepen

 

Deze experimenten willen we maximaal inbedden in lokale initiatieven. Het project gaat van start in verschillende gemeenten, verspreid over heel Nederland.

 

Op deze webpagina is informatie te vinden voor het onderdeel Risicoselectie in de zwangerschap.

 

Voor meer informatie over het Preconceptiezorg experiment, klikt u hier.


NIEUWS

 

18 juli 2012

De tweede nieuwsbrief van Healthy Pregnancy 4 All is uitgekomen!

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.  

 

15 maart 2012

De eerste nieuwsbrief van Healthy Pregnancy 4 All is uitgekomen!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.