Frequently Asked Questions

 

Veelgestelde vragen over LMWHs*

* Hieronder vallen nadroparine, dalteparine, tinzaparine enenoxaparine

Het middel van eerste keuze in deze studie is enoxaparine. Wanneeru allergisch bent voor nadroparine of dit middel om een andere reden niet maggebruiken, zal uw arts één van de alternatieve middelen, hierboven genoemd, voorschrijven.

 

Wat zijn LMWHs?
LMWH (Low Molecular Weight Heparin) is een verzamelnaam voor eenbepaald soort medicijnen met een stollingsremmende werking. Het wordt middelsinjecties, meestal door de patiënte zelf, door de huid toegediend.

 

Is het veilig bij/tijdenszwangerschap?
Diverse studies hebben aangetoond dat LMWHs veilig kunnen worden gegeven tijdens de zwangerschap. LMWHs passeren de placenta niet en komen hierdoor niet in contact met de foetus.

 

Zijn de bloedingen erger bij gebruikvan LMWHs bij/na de bevalling?
Om een verhoogd bloedingsrisico te vermijden, wordt geadviseerd LMWH te stoppen op het moment dat de bevalling begint met weeën of met hetbreken van de vliezen. Bij een geplande bevalling wordt de LMWH 24 uur voor de bevalling voor het laatst toegediend. De behandeling met LMWH kan 12 tot 24 uur na de bevalling worden hervat, indien het bloedverlies niet overmatig is en indien de gynaecoloog dit nodig acht.

 

Kan een ruggenprik kwaad bij het gebruikt van LMWH?
Een ruggenprik tijdens behandeling met LMWH is niet toegestaan door hetrisico op bloeding wat dit met zich mee kan brengen. Tussen een ruggenprik en het laatste spuitje moet minimaal 24 uur zitten. Binnen 24 uur na de laatste injectie is een ruggenprik dus in principe niet mogelijk.

 

Moet u vaak/vaker gecontroleerd worden?
De bezoeken voor het onderzoek vallen zoveel mogelijk samen met de gebruikelijke zwangerschapscontroles bij uw behandelend arts of verloskundige.U hoeft dus niet vaker voor controle te komen.

 

Hoe kunt u de injecties het best toedienen?
De injecties geeft u 1 keer per dag in de ochtend, direct onder dehuid van onderbuik of het bovenbeen. Doe dit niet telkens op dezelfde plaats,maar wissel steeds af.

 

Wat moet u doen als u een spuitvergeten bent?
De volgende dag moet u weer doorgaan met spuiten, u hoeft devergeten spuit niet ‘in te halen’.  Noteer wel in dit dagboekje hoe vaak en wanneer u een spuitje vergeten bent en probeer te voorkomen dat u een dag vergeet.

 

Hoe gaat het bij een geplande of ongeplande keizersnede (sectio)?
Bij een geplande keizersnede wordt uw behandeling met LMWH 24 uur van tevoren gestopt om het bloedingsrisico te verlagen. Bij een ongeplande keizersnede zal de behandeling met LMWH per direct worden stopgezet.

 

Hoe gaat het na de bevalling verder?
Alleen als uw gynaecoloog dit nodig acht, wordt de behandeling met LMWH 12 tot 24 uur na de bevalling hervat, indien het bloedverlies niet overmatig is. Dit laatste wordt beoordeeld door de gynaecoloog of verloskundige.

 

Hoe gaat het bij het geven vanborstvoeding?
LMWHs worden niet aangetroffen in borstvoeding en kan veilig worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

 

Hoe gaat het als de zwangerschap vroegtijdig eindigt (bijvoorbeeld in het geval van een miskraam)?

Uw gynaecoloog zal u adviseren of u na vroegtijdige eindiging van de zwangerschap de LMWH nog moet doorgebruiken. Het gebruik van LMWH na afloop van de zwangerschap is om een trombose te voorkomen in is niet voor iedereen noodzakelijk. Bij hevig bloeden moet de LWMH in ieder geval even gestopt worden, dus overleg hierover laagdrempelig met uw behandelend arts binnen kantooruren, of met de dienstdoende arts buiten kantoortijden.